Dönem İçi Klinik Uygulama/ Staj Başvuruları Hakkında Duyuru (Bahar Dönemi)

19 Ocak 2020 Pazar

Dönem İçi Klinik Uygulama/ Staj İşlemleri ve Başvuru Belgeleri
Hastanelerde ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Staj Yapacak Öğrencilerin Hazırlayacak Olduğu Belgeler
Okula Teslim Edilecek Belgeler Kuruma Teslim Edilecek Belgeler
Staj Başvuru Formu (Resimli 2 Adet Hazırlanacaktır-  ilgili alanların tamamı öğrenci tarafından doldurulacaktır ve ilgili staj komisyon başkanı tarafından imzalanacaktır) Staj Başvuru Formu (Resimli 2 Adet Hazırlanacaktır-  ilgili alanların tamamı öğrenci tarafından doldurulacaktır ve ilgili staj komisyon başkanı tarafından imzalanacaktır)
Staj Sözleşmesi (3 Adet Hazırlanacaktır-  ilgili alanların tamamı öğrenci tarafından doldurulacaktır ve müdür yardımcısı tarafından imzalanacaktır) Staj Sözleşmesi (3 Adet Hazırlanacaktır-  ilgili alanların tamamı öğrenci tarafından doldurulacaktır ve müdür yardımcısı tarafından imzalanacaktır)
  Fotoğraflı Öğrenci Belgesi (1 Adet Hazırlanacaktır- Öğrenci İşlerinden Temin Edebilirsiniz)
Sağlık Provizyon Belgesi (2 Adet Hazırlanacaktır/ e-devlet üzerinden alınacaktır-arama linkine provizyon yazılacak) Sağlık Provizyon Belgesi (1 Adet Hazırlanacaktır/ e-devlet üzerinden alınacaktır-arama linkine provizyon yazılacak)
Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (2 Adet Hazırlanacaktır) IBAN numarası alınacaktır (Staj yapılacak kurumun istediği bankadan hesap açılmış olmalıdır)
İş Sağlığı ve Güvenliği Katılım Belge Fotokopisi (1 Adet Hazırlanacaktır)
İşe Giriş  Periyodik Muayene Formu (Asgari istenecek tetkikler: PA Akciğer Grafisi, Hemogram, Hbs, Ag, Anti HCV, HIV- ilgili formlar öğrencinin staj yapacak olduğu birim/ kurumlar tarafından düzenlenecektir, öğrencinin staj yapacağı birim/ kurumda işyeri hekimi bulunmuyorsa belirtilen tahliller herhangi bir sağlık kurumunda yaptırılacaktır)
Kimlik Fotokopisi (2 Adet Hazırlanacaktır) Kimlik Fotokopisi (1 Adet Hazırlanacaktır)
  Hepatit Aşı Kartı Fotokopisi (1 Adet Hazırlanacaktır)
Huzurevinde Uygulama Yapacak Öğrencilerin Hazırlayacak Olduğu Belgeler
Okula Teslim Edilecek Belgeler Kuruma Teslim Edilecek Belgeler
Ders Uygulama Başvuru Formu (Resimli 2 Adet Hazırlanacaktır-  ilgili alanların tamamı öğrenci tarafından doldurulacaktır ve ilgili staj komisyon başkanı tarafından imzalanacaktır) Ders Uygulama Başvuru Formu (Resimli 2 Adet Hazırlanacaktır-  ilgili alanların tamamı öğrenci tarafından doldurulacaktır ve ilgili staj komisyon başkanı tarafından imzalanacaktır)
Kimlik Fotokopisi (2 Adet Hazırlanacaktır) Fotoğraflı Öğrenci Belgesi (1 Adet Hazırlanacaktır- Öğrenci İşlerinden Temin Edebilirsiniz)
Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (2 Adet Hazırlanacaktır)  
Sağlık Provizyon Belgesi (2 Adet Hazırlanacaktır/ e-devlet üzerinden alınacaktır-arama linkine provizyon yazılacak)  

 Öğretim Elemanları Tarafından Doldurulacak Formlar
 Aylık Devam- Devamsızlık Bildirim Çizelgesi (Puantaj Formu-Aylık Doldurulacaktır- Hastaneye Teslim Edilecek) 
 Klinik Uygulama Değerlendirme Formu (Değerlendirme Aşamasında Doldurulacaktır)
 Uygulama Eğitimi Öğrenci Takip Formu (Devam-Devamsızlık Formu- Öğretim Elemanında Kalacaktır)

 Başvuru Belgeleri Teslim Yeri: Tüm belgeler eksiksiz şekilde doldurulmuş olacaktır. Okula teslim edilecekler ayrı bir dosya halinde, staj   yapılacak kuruma teslim edilecekler ayrı bir dosya halinde okulumuz öğrenci işlerine teslim edilecektir.
 Son Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2020
 
 Klinik Uygulama/ Staj Başlangıç ve Bitiş Tarihleri (2. sınıflar için geçerlidir)
 İlk ve Acil Yardım Programı  : 26.02.2020- 20.05.2020 (13 Gün)
 Fizyoterapi Programı            : 24.02.2020- 20.04.2020 (15 Gün)
 Yaşlı Bakım Programı           : 24.02.2020- 14.04.2020 (14 Gün)

 Öğrenci iş Dosyaları
 İlk ve Acil Yardım Programı Öğrenci İş Dosyası İçin Tıklayınız
 Fizyoterapi Programı Öğrenci İş Dosyası İçin Tıklayınız         
 Yaşlı Bakım Programı Öğrenci İş Dosyası İçin Tıklayınız      

 Rotasyon Çizelgelerine Ulaşmak İçin Tıklayınız

 STAJ KOMİSYONLARI VE ÜYELER
 Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü (Yaşlı Bakımı ve Evde Hasta Bakım Programı) Staj Komisyonu Başkan ve Üyeleri

 Öğr. Gör. Elif OKUR (Başkan)
 Öğr. Gör. Canan SARI (Üye)
 Öğr. Gör. Neşe İŞCAN AYYILDIZ (Üye)

 Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü (İlk ve Acil Yardım Programı) Staj Komisyonu Başkan ve Üyeleri
 Öğr. Gör. Esra BEKİRCAN (Başkan)
 Öğr. Gör. Gülseren GÜNAYDIN (Üye)
 Öğr. Gör. Galip USTA (Üye)
 Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Fizyoterapi Programı) Staj Komisyonu Başkan ve Üyeleri

 Öğr. Gör. Barış TÜRKER  (Başkan)
 Öğr. Gör. Rahşan KARAÇAL (Üye)
 Öğr. Gör. Aysun YAĞCİ ŞENTÜRK (Üye)