Mezuniyet (Tek Ders) Sınavları Hakkında Bilgilendirme

14 Şubat 2021 Pazar


Mezuniyet Sınavı Hakkında Açıklamalar
MADDE 18 – (1) Mezuniyetlerine bir dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra on beş işgünü içinde ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız dersi için mezuniyet sınavı yapılır.
(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.
(3) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için dersin bulunduğu yarıyıl ortalaması 2,00 ve üstünde ise 100 üzerinden en az 50, yarıyıl ortalaması 2,00 değerinin altında ise en az 60 puan almak zorunludur. Mezuniyet sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.
(4) Mezuniyet sınavında alınan not, mezuniyet sınavına girilen dersin yarıyılı ortalamasında dikkate alınmaz, öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.

 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Açıklaması Aşağıdadır:
Transkriptlerinde tanımlı müfredatlarında yer alan tüm derslerden başarılıp olup, ancak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda, Üniversitelere 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından önce kayıtlanan öğrencilerden sadece üç dersten devamsızlık hariç harf notuyla başarısız olanlar (ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olanlar) ile üniversitelere 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı ve daha sonra kayıtlanan öğrencilerden sadece bir dersten devamsızlık hariç, harf notuyla başarısız olan (ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olan öğrenciler) öğrencilere başarısız oldukları ders veya dersler için ilgili mevzuta gereği mezuniyet sınavı hakkı verilir.
            Üniversitemiz 22 Mayıs 2020 gün ve 27 Sayılı Senatosunda alınan kararlar gereği 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi sonu yapılacak mezuniyet sınavlarına mahsus olmak üzere, mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için dersin bulunduğu yarıyıl ortalaması 2,00 ve üstünde ise 100 üzerinden en az 45, yarıyıl ortalaması 2,00 değerinin altında ise en az 55 puan almak zorunludur.  ( Pandemi Dönemi not skalası için tıklayınız…)
             Mezuniyet sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.
             Mezuniyet sınavında alınan not, mezuniyet sınavına girilen dersin yarıyılı ortalamasında dikkate alınmaz, öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.
             Mezuniyet sınavlarına girmeye hak kazananlar bütünleme sınavları sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenerek UZEM Müdürlüğüne bildirilecektir.
             Mezuniyet sınavına girecek ön lisans ve lisans programı öğrencilerimizin kendi bölüm başkanlıklarına, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına veya ilgili öğretim elemanlarına dilekçe vermelerine gerek yoktur.
             Mezuniyet sınavları Üniversitemiz 2020-2021 yılı Akademik Takviminde belirtilen 18-19 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacaktır. Bölüm Başkanlıklarının belirlediği tarih ve saatler UZEM e-sınav sistemine tanımlanacaktır. Bu nedenle, ilgili öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin mezuniyet sınavlarının yapılacağı tarihlerden önce e-sınav sistemlerini kontrol etmeleri gerekmektedir.