Online Oryantasyon Eğitimi

23 Eylül 2020 Çarşamba

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik olarak 28-29 Eylül 2020 tarihlerinde Online Oryantasyon Eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Oryantasyon eğitimi bölüm başkanlıkları ve görevlendirecekleri öğretim elemanları tarafından yapılacak olup, eğitim sırasında temel olarak aşağıdaki başlıklara yer verilecektir.
 1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Öğrencilerin öğrenim süresince Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından gerçekleştirebileceği işlemler
  • Ders kayıtları vb. süreçlerle ilgili bilgiler
  • Gerekli olan diğer temel bilgilendirmeler
 2. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Uzaktan eğitim süreci ile ilgili temel bilgiler
  • Uzaktan eğitim sistemi kullanımına yönelik temel bilgiler
  • Uzaktan eğitimde senkron ve asenkron ders süreçlerine yönelik bilgiler
 3. Bölüm Başkanlığı (Her bölüm kendi içeriklerini belirleyecektir)
 
Bölümünüzün Oryantasyon Eğitimi tarihi için
 tıklayınız.