Akademik Formlar

Görevlendirme Formları Yıllık İzin Formları
  • Yıllık İzin Formu (İzin isteğinde bulunulan personel tarafından ilgili alanlar doldurulup, sırasıyla bölüm başkanına ve okul müdürüne imzalatılıp sonrasında okul sekreterliğine teslim edilecektir).
Dönem Sonu Öğrenci Devam-Devamsızlık Çizelgesi Not Düzenleme İşlemlerine İlişkin Formlar Genel Formlar İlan Başvuru Dilekçeleri

Norm Kadro Talep ve Kullanım Formları

Ders Görevlendirmeleri Yatay Geçiş Değerlendirme Formları Yaz Stajı Değerlendirme Formları Trabzon Üniversitesi Yayın Başvuru Formları (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Mevzuat Bölümünden Detaylı Bilgiye Ulaşabilirsiniz) Ders Muafiyet Karşılaştırma Tablosu Ara Sınav Etki Oranlarının Değiştirilmesi İçin Oluşturulan Talep Dilekçesi Ders Telafi Formu/ Dilekçesi