Ders Yazılımları ve Derslerin Başlaması

Kayıt Yenileme, Derse Yazılım İşlemleri ve Açıklamalar
 
Özet Açıklamalar
Yarıyıl Katkı Payı (Harcı) Ödeme Süresi (3. sınıf ve üzeri beklemeli öğrenciler için) 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasındadır. 3. sınıf ve daha üzeri sınıflar 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında katkı payını (harç) ödeyecekler. 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı katkı payı 103,50 TL olarak açıklanmıştır (Vakıfbank aracılığı ile ödemeler yapılacaktır). İlgili açıklama için tıklayınız. Sonra E Kampüs üzerinden kendi sayfalarına giriş yaparak Güz dönemine ait derslerini ekleyip onaylayacaklar. Bu aşamadan sonra Danışman hocanız yapılan bu işlemleri onaylayacak. Böylece ders kayıt işleminiz tamamlanacak. Ders kayıt işlemlerinizin tamamlanıp tamamlanmadığını danışman hocalarınızdan öğreneceksiniz. Danışman hocalarınızın e-posta adresleri için tıklayınız. Danışman hocalarınızın kim olduğunu kendi E-kampüs sayfanızdan öğrenebilirsiniz.

Kayıt Yenileme ve Derse Yazılımlar 21-25 EYLÜL 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2. sınıflar E-Kampüs üzerinden kendi sayfalarına giriş yaparak Güz dönemine ait derslerini ekleyip onaylayacaklar. Bu aşamadan sonra danışman hocanız yapılan bu işlemleri onaylayacak. Böylece ders kayıt işleminiz tamamlanacak. Ders kayıt işlemlerinizin tamamlanıp tamamlanmadığını danışman hocalarınızdan öğreneceksiniz. Danışman hocalarınızın kim olduğunu kendi E-kampüs sayfanızdan öğrenebilirsiniz.
Danışman hocalarınızın e-posta adresleri için tıklayınızBirinci sınıflarda ilk dönem (Güz) ders kaydı otamatik olarak yapılacaktır.

Öğrenci numaranızı öğrenmek için; http://ogrenci.trabzon.edu.tr/OgrenciSorgulama/Index linkine tıklayınız. Bu işlemleri yaptıktan sonra http://ekampus.trabzon.edu.tr adresinden Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapabilirsiniz.

Kurumsal e-posta adresinizi öğrenmek için; 
http://ekampus.trabzon.edu.tr adresinin alt kısmında Şifremi Unuttum ya da Öğrenci e-posta adresimi öğrenmek istiyorum linkini tıklayarak alabilirsiniz. Varsayılan Şifre: Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ilk 4 hanesi + Öğrenci numarasının son 4 hanesidir (Örneğin: TC: 12345678901 - Öğrenci Numarası: 170102001 ise Şifreniz: 12342001 olmaktadır). 


Seçilmesi gereken dersler yol gösterici olarak ekli dosyada sunulmuştur. Ulaşmak için linke tıklayınız (Detaylar için mutlaka danışman hocanızla görüşünüz)
Kayıt Yenileme ve Ders Yazılımı Ne Zaman Yapılır?
 • Derse yazılım işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır. Ders yazılımını tamamlayan öğrenci, bu yazılımın ekran resmini veya çıktısını mutlaka almalıdır. Danışman onayı tamamlandıktan sonra mutlaka yazılımını kontrol etmeli ve varsa sistemden kaynaklanan bir hata mutlaka danışmanına ve/veya öğrenci işlerine başvurmalıdır (Danışman bilgilerine öğrenci bilgi sisteminizden ulaşabilirsiniz)  Kayıt yenileme, derse yazılım vb. durumlar için ilgili tarihlere aşağıdan bakınız.
Akademik Takvim Nedir?
 • Yüksek öğretim kurumlarının bir eğitim-öğretim yılı içerisinde yapacağı tüm etkinliklerin ( başvuru, kayıt, açılış, kapanış, sınav, tatil vb.) zamana bağlı olarak gösterildiği plandır. Akademik takvime ulaşmak için linke tıklayınız.
Hangi Derslerin Seçimini Yapmalıyım?
 • Müfredatta yer alan kayıtlananacak yarıyıla ait derslerin seçimi yapılmalıdır. Fakat alttan dersi olan öğrenciler öncelikli olarak o dersleri seçmelidirler (Örnek: 4. yarıyılda ders kayıt işlemi yapılmak isteniyor, fakat 2. yarıyıldan ders kalmış veya alınmamış ise öncelikli olarak o dersler seçilmelidir). Sorun yaşamanız halinde sistemde kayıtlı olan danışmanınıza bilgi veriniz. Son müfredat programlarına ulaşmak için tıklayınız.
İlk Kayıt İşlemini Gerçekleştiren Öğrencinin Ders Yazılımı Nasıl yapılır?
 • Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, gerekli katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak, ilk kayıt sırasında kaydını yaptıran ve Üniversite tarafından belirlenen diğer yasal yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, aynı zamanda birinci sınıfın birinci yarıyıl derslerine de kayıtlarını yaptırmış sayılır. Bu kapsamdaki öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doğrudan yapılır. Yani ilk dönemde 1. sınıfa başlayan öğrencilerin kayıtları otomatik yapılır. Diğer dönem ders kayıtları öğrenci tarafından yapılmalıdır.
Bir Yarıyılda En Fazla Kaç Saatlik Ders Alınabilir?
 • Öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, eğitim-öğretim planında belirtilen o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır. Bir yarıyıldaki azami ders yükü, azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek öğrenciler hariç 40 saati aşamaz (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Eğitim süresi ve ders kredileri başlığı Madde 6). Mezuniyet ilave Ders Alma Dilekçesi (40 Saatin Üzerinde Ders Alma Dilekçesi) 
Başarısız Olunan veya Normal Dönemde Alınmayan Derslerin Seçimi Ne Zaman Yapılır?
 • Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir derse kaydolabilir veya daha önce kaydolmuş oldukları dersi/dersleri bırakabilir. Öğrenci, kayıt yaptırması durumunda öncelikle başarısız derslerini almak zorundadır. Öğrenciler ders bırakma ve ders ekleme süresi içerisinde aldıkları dersleri akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır. 
 • Öğrenciler; başarısız sayıldıkları veya normal yarıyılında almadıkları dersleri, kayıt oldukları yarıyılda öncelikle tekrar ederler (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği  Başarısız olunan dersler Madde 28)
Ön Koşullu Derslerin Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?
 • Ön koşullu dersler ve koşulları, gerekçeleri ile birlikte ilgili birim kurullarınca belirlenir ve alınan kararlar Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Bu derslere yazılabilmek için ön koşul derslerinden en son alınan notun en az DC olması gerekir. Azami öğrenim süresinin sonyılındaki öğrenciler için sınırlama yoktur.
Ders Yazılımlarının Kesinlik Kazanması Nasıl Olur?
 • Bir yarıyıla ait yazılım yapılan eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin, yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik kazanır.
Mazeretli Ders Seçimi Nasıl Yapılır?
 • Yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren bir aylık süre içinde başvuran ve mazereti ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrenci, derslere kayıt yaptırabilir. Bu süreden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği  Akademik takvim ve yarıyıl kayıtları Madde 12). Mazeretli Derse Yazılım Dilekçesi
 • Mazeretleri nedeniyle derse yazılım işlemlerini gerçekleştiremeyen öğrencilerimizin aşağıdaki dilekçeyi doldurarak 01.10.2020 tarihine kadar myotonya@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Harç parası yatıracak öğrencilerimizin aşağıdaki bilgileri dekonta  yazdırmaları ve aynı şekilde dilekçe ile birlikte dekontu myotonya@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.  Vakıfbank Bankomat ve Vakıfbank şubelerinden kurumsal tahsilat yöntemiyle öğrenci numaralarını girerek ödeme yapabileceklerdir.
  Mazeretli Derse Yazılım Dilekçesi İçin Tıklayınız.
  Harç Parası Yatırılacak Banka Bilgileri

  IBAN: TR 88 000 1500 15800 730 776 3891
  Banka: Vakıfbank
  Dekonta yazılacak açıklamalar: Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, Eğitim-Öğretim Yılı, Dönem, Okuduğu Program.
Başarısız Olunan Derslerde Devam Şartı Aranır mı?
 • Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalara devam şartı aranır (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği  Yarıyıl sonu sınavı Madde 16).
Derslere Devam Zorunlu mudur?
 • Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az %70’ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80’ine ve öğretim elemanının gerekli gördüğü ve önceden öğrencilere duyurduğu diğer akademik çalışmalara katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz.
Derse Yazılımda Not Ortalaması Önemli midir?
 • İkinci yarıyılın sonunda genel ağırlıklı not ortalaması 1,00’ın altında olan önlisans öğrencileri üçüncü ve dördüncü yarıyıllardan ders alamazlar. Bu şartı sağlayamayan önlisans öğrencileri başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği  Başarısız olunan dersler Madde 28). 
Not Yükseltmek İçin Tekrar Ders Alınabilir mi?
 • Öğrenciler isterlerse başarılı oldukları (DC) harf notlu derslerini, not yükseltmek amacı ile dilekçe vererek tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not, bu dersin son harf notu olarak kabul edilir (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği  Başarısız olunan dersler Madde 28). Ders alma (Not Yükseltme) Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.
Ders Devam-Devamsızlığı veya Not Ortalaması Yaz Stajını Etkiler mi?
 • Birinci staj döneminde staj yapabilmek için öğrencilerin birinci yarıyıl sonunda genel not ortalamalarının en az 1,00 ve programlarda Uzaktan Eğitim yoluyla yapılanlar haricindeki derslerden devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmaları gerekir. Bu şartları sağlayamayan öğrenciler staj yapamazlar. Buna rağmen ilgili şartları sağlamış fakat mazeretleri (hastalık, kaza, birinci derece yakınların vefatı, resmi görevlendirmeler, vb.) Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından uygun bulunan (kaza ve hastalık durumlarında resmi belge veya devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu zorunludur) ve birinci sınıfın sonunda staj yapamayan öğrenciler, ikinci sınıfın (dördüncü yarıyılın) sonunda ve/veya takip eden eğitim öğretim yıllarında belirlenen zamanlarda hem birinci hem de ikinci 20 günlük stajlarını farklı işyerlerinde yapmakla yükümlüdürler.
 • İkinci dönem 20 iş günlük stajı yapacak öğrencilerin ilk üç yarıyıla ait genel not ortalamalarının en az 1,80 olması ve programlarda Uzaktan Eğitim yoluyla yapılanlar haricindeki derslerden devam zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekir.
 • Eğitim - öğretim dönemleri içinde, sınav dönemleri dâhil staj çalışması yapılamaz. Ancak, öğrenci bütün derslerini başarmış buna karşın stajını henüz tamamlayamamışsa veya dördüncü yarıyılın sonunda devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu ders bulunmadığı takdirde, Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu onayını alarak staj döneminin tamamı eğitim öğretim yılı içerisinde sınav dönemlerine gelmeyen herhangi bir tarihte stajını yapabilir.
Üstten Ders Alabilir miyim?
 • Birinci sınıfta üstten ders alınamaz.
Katkı Payı Ödemeli miyim?
 • Normal öğrenim süresini okuyan gündüz öğretim öğrencileri Interaktif Ders Kayıtlarını doğrudan yapabileceklerdir. Normal öğrenim süresini aşan gündüz öğretim öğrencileri katkı payı ödeyeceklerdir.
 • Birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programı hariç olmak üzere) kayıt yapılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle ikinci yükseköğretim programına kayıtlı öğrencilerimizin ders kaydı yapabilmeleri için katkı payını ödemeleri gerekmektedir. 
Harç Bilgilerini ve Sisteme Giriş Bilgilerini Nereden Öğrenebilirm?
 • İlgili Bilgilere Ulaşmak İçin Linke Tıklayınız