Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
 

Öğr. Gör. İlyas ÜN

Yüksekokul Müdürü    Başkan

Öğr. Gör. Neşe İŞCAN AYYILDIZ

Yüksekokul Müdür Yardımcısı    Üye

Öğr. Gör. Galip USTA

Yüksekokul Müdür Yardımcısı    Üye

Öğr. Gör. Elif OKUR

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye    Üye

Öğr. Gör. Canan SARI

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye    Üye

Öğr. Gör. Rahşan KARAÇAL

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye   Üye
 

 Hakan KAMİLOĞLU

Yüksekokul Sekreteri       Raportör