Tonya Meslek Yüksekokulu

Diğer Komisyonlar

Web Komisyonu
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Öğr. Gör. İlyas ÜN Başkan
2 Öğr. Gör. Galip USTA Üye
3 Öğr. Gör. Neşe İŞCAN AYYILDIZ Üye
 
Burs Komisyonu
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Öğr. Gör. Bayram DÜNDAR Başkan
2 Öğr. Gör. Uçar KÜÇÜK Üye
3 Öğr. Gör. Elif OKUR Üye
4 Öğr. Gör. Neşe İŞCAN AYYILDIZ Üye
 
Sosyal Etkinlik Komisyonu
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Öğr. Gör. Canan SARI Başkan
2 Yüksekokul Sek. Hakan KAMİLOĞLU Üye
 
Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Komisyonu
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Öğr. Gör. Rahşan KARAÇAL Başkan
2 Yüksekokul Sek. Hakan KAMİLOĞLU Üye
3 Memur Mehmet BEKAR Üye
 
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Öğr. Gör. Neşe İŞCAN AYYILDIZ Başkan
2 Dr. Öğr. Üyesi Mehtap USTA Üye
3 Öğr. Gör. Barış TÜRKER Üye
4 Öğr. Gör. Esra BEKİRCAN Üye
 
Spor Etkinlikleri Komisyonu
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Öğr. Gör. Barış TÜRKER Başkan
2 Öğr. Gör. Bayram DÜNDAR Üye
3 Öğr. Gör. Güldane DİNÇ Üye
 
Topluma Hizmet Uygulamaları Kurulu
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Öğr. Gör. İlyas ÜN Başkan
2 Öğr. Gör. Galip USTA Üye
3 Öğr. Gör. Neşe İŞCAN AYYLDIZ Üye
 
Destek Hizmetleri Denetleme Komisyonu
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Öğr. Gör. İlyas ÜN Başkan
2 Öğr. Gör. Galip USTA Üye
3 Öğr. Gör. Neşe İŞCAN AYYILDIZ Üye
 
Eğitim Öğretim Komisyonu
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Öğr. Gör. İlyas ÜN Başkan
2 Öğr. Gör. Neşe İŞCAN AYYILDIZ Üye
3 Dr. Öğr. Üyesi Mehtap USTA Üye
4 Öğr. Gör. Barış TÜRKER Üye
5 Öğr. Gör. Esra BEKİRCAN Üye
6 Öğr. Gör. Uçar KÜÇÜK Üye
7 Öğr. Gör. Bayram DÜNDAR Üye
8 Öğr. Gör. Elif OKUR Üye
 
Araştırma ve Geliştirme Komisyonu
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Dr. Öğr. Üyesi Mehtap USTA Başkan
2 Öğr. Gör. Bayram DÜNDAR Üye
3 Öğr. Gör. Barış TÜRKER Üye
4 Öğr. Gör. Canan SARI Üye
 
Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonu
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Öğr. Gör. Barış TÜRKER Başkan
2 Dr. Öğr. Üyesi Mehtap USTA Üye
3 Öğr. Gör. Esra BEKİRCAN Üye
4 Öğr. Gör. Uçar KÜÇÜK Üye
5 Öğr. Gör. Güldane DİNÇ Üye
6 Öğr. Gör. Canan SARI Üye
 
Uyum ve Muafiyet Komisyonu
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Dr. Öğr. Üyesi Mehtap USTA Başkan
2 Öğr. Gör. Barış TÜRKER Üye
3 Öğr. Gör. Esra BEKİRCAN Üye
4 Öğr. Gör. Bayram DÜNDAR Üye
5 Öğr. Gör. Uçar KÜÇÜK Üye
6 Öğr. Gör. Elif OKUR Üye
 
Sıfır Atık Komisyonu
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Öğr. Gör. Neşe İŞCAN AYYILDIZ Başkan
2 Öğr. Gör. Bayram DÜNDAR Üye
3 Öğr. Gör. Uçar KÜÇÜK Üye
Menüyü Kapat