Tonya Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgiler

Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu 2168 m2  kapalı alanda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumumuzda “Sağlık Bakım Hizmetleri”, “Tıbbi Hizmetler ve Teknikler”, “Terapi ve Rehabilitasyon” ve “Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri” olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda “Sağlık Bakım Hizmetleri” bölümü bünyesinde “Yaşlı Bakımı” programı ve “Evde Hasta Bakımı” programı, “Tıbbi Hizmetler ve Teknikler” bölümü bünyesinde “İlk ve Acil Yardım” programı, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” programı ve “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri” programı, “Terapi ve Rehabilitasyon” bölümü bünyesinde “Fizyoterapi” programı, “Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri” bölümü bünyesinde “Çocuk Gelişimi” programı olmak üzere toplam 7 program bulunmaktadır.
 
Yüksekokulumuz sağlık bilimleri tabanlı programların yer aldığı bir okuldur. Bu bağlamda “Yaşlı Bakımı” programı, yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilen ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanan ve yaşlıya bütüncül yaklaşabilen yaşlı bakım teknikerlerini yetiştirmeye odaklanmaktadır. “Evde Hasta Bakımı” programı hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını ve meşguliyet terapisini yapabilen, hastanın yaşam kalitesini yükselten ve evde hasta bakımını gerçekleştiren evde bakım teknikeri yetiştirmeye odaklanmaktadır. “İlk ve Acil Yardım” programı, hastalık veya kaza sırasında ilk anda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini veren, hasta/yaralının donanımlı ambulansla hastaneye taşınmasını sağlayan acil yardım teknikeri yetiştirmeye odaklanmaktadır. “Fizyoterapi” programı ise, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup fizyoterapist tarafından tedavisi belirlenen hastalara, gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programını sağlamakta yardımcı fizyoterapi teknikerlerinin yetiştirilmesine odaklanmaktadır. Türkiye’de ve dünyada gerek nüfusun yaşlanması, gerekse trafik ve endüstriyel kazaların artışı, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı arttırmaktadır. “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri” programı, hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip radyoloji teknikeri yetiştirmeye odaklanmaktadır. “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” programı, klinik biyokimya, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji laboratuvarlarında preparat hazırlayacak, hastalıkların teşhis ve tedavisi için gereken tüm tetkikleri en kısa sürede yapabilecek; sağlık kurum ve kuruluşların laboratuvarlarında görev alacak laboratuvar teknikeri yetiştirmeye odaklanmaktadır.
Menüyü Kapat