Tonya Meslek Yüksekokulu

Dönem Sonu İşlemleri

Dönem içerisinde yapılan sınavlara, projelere, ödevlere vb. faaliyetlere ilişkin evraklar mümkünse tek dosya haline getirilerek öğrenci işlerine (Mehmet BEKAR) teslim edilmelidir (Tüm sınavların bitimini takip eden hafta içerisinde).
Sınav Evrak Teslim Tutanağı İçin Tıklayınız (Sınav Evrakları İlgili Tutanak Karşılığında Öğrenci İşlerine Teslim Edilecektir)
Öğrenci Devam-Devamsızlık Çizelgesi [Her Yarıyılın Son Haftası (Çarşamba Günü) Öğrenci işlerine (Mehmet BEKAR) Teslim Edilecektir]

 

Sınav evrakları ve başarı notu değerlendirmesinde kullanılan proje ve benzeri tüm materyaller sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süre ile ilgili birim tarafından saklanır. Saklama süresi dolan sınav evrakları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilir (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Sınavlar Madde 14/5)

Uzaktan Eğitim Sürecinde Dönem Sonu İşlemleri

Dönem içerisinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin dokümanları bölüm başkanlıklarının maillerine gönderilmelidir.  Gönderilerin yüksek boyutlu olması durumunda taşıyıcı cihazlarla bölüm başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. 
Dosya kayıtlarında veya gönderilerinde; dersin adı, sorumlu öğretim elemanın adı-soyadı, sınav veya faaliyetin ismi (Vize, Final, Bütünleme), yılı ve dönemi, mümkünse toplam sınav evrak sayısı belirtilmelidir. Tek ders sınavlarının sona ermesini takip eden ilk hafta içerisinde gerekli teslimler yapılmalıdır.

 
Bölüm Başkanlıkları Mail Adresleri
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü: saglikbakimhizmetleri@trabzon.edu.tr
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü: rehabilitasyon@trabzon.edu.tr
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü: tibbihizmetler@trabzon.edu.tr
Menüyü Kapat