Tonya Meslek Yüksekokulu

Mezuniyet İşlemleri ve Açıklamalar

Sevgili Mezunlarımız,

Öncelikli olarak hepinizi tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz. Mezuniyet işlemleri için aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyarak gerekli işlemleri yerine getirmeniz önemlidir. 
Mezuniyet işlemleri yol haritası için tıklayınız

Ön Lisans ve Lisans İlişik Kesme Belgesi İçin Linke Tıklayınız 

İşlem Basamakları (Özet):

Adım 1: Staj dahil iki yıl boyunca alınması gereken tüm dersler alınmış ve başarılmış ise mezuniyet süreciniz başlatılır. 

Adım 2: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından mezuniyet süreciniz tamamlandığında kişisel e-devlet sistemi üzerinden mezuniyet belgesini görebilirsiniz.

Adım 3: Daha sonraki aşamada üniversitemizden ilişik kesebilmek için öncelikli olarak açıklamada yer alan ilişik kesme belgesini indiriniz ve öğrenciye ait olan kısımları doldurunuz. 

Adım 4: İlgili belge doldurulduktan sonra öncelikli olarak bağlı bulunduğunuz birime (Tonya Meslek Yüksekokulu) imza için getiriniz.

Adım 5: Tonya Meslek Yüksekokulu'ndaki işlemleriniz tamamlanınca kütüphane, harç denetimi vb. işlemleriniz için Söğütlü Kampüsüne (Adres: Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Söğütlü Mah. Adnan Kahveci Bulvarı, 61335 – Akçaabat-Trabzon / TÜRKİYE) gitmeniz gerekmektedir. 

Adım 6: İşlemleriniz tamamlanınca geçici mezuniyet belgenizi alabilirsiniz.

Geçici Mezuniyet Belgesi Nedir?

Diploma almaya hak kazanmış kişilerin diplomaları hazır olmadığı için diplomalarının yerine verilen, verildiği kurum tarafından resmi olarak onaylı belgelerdir. Diplomanın yerine geçici mezuniyet belgesi kullanabilirsiniz. Öğrenciler, öğrenim gördüğü kurumun mezuniyet şartı olarak belirlediği yeterli sayıda dersi başarılı bir şekilde tamamlamasının ardından diploma almaya hak kazanırlar. Diploma almak için öğrenci işlerine veya müdürlüklere başvuru yapan öğrencilerin diplomalarının aslı hazır olmadığı durumlarda, kurumlar tarafından diploma yerine geçen ve resmi onaylı geçici bitirme belgesi ya da bir diğer deyişle geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belgeler sadece diplomanın aslının olmadığı durumlarda geçerlidir.

Geçici Mezuniyet Belgesi Nasıl Alınır?

Geçici diploma, mezun olunan kurumun öğrenci işlerinden veya müdürlüklerinden alınabildiği gibi e-devlet sistemi üzerinden de alınabilir. 

Diploma Tercihleri 

Detaylı bilgi için linke tıklayınız (18.05.2018 tarihinden önce KTÜ öğrencisi olarak kayıtlanan öğrenciler ile ilgilidir)

Mezuniyet Şartlarına İlişkin Yönetmelik Maddesi

Mezuniyet, diploma verilme şartları ve öğretmenlik sertifikası
MADDE 31 – (1) Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için; kayıtlı olduğu diploma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları ve benzeri çalışmaları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması gerekir. Ayrıca, iki yıllık önlisans düzeyinde 120 AKTS, dört yıllık lisans programları için 240 AKTS, beş yıllık lisans programları için 300 AKTS, altı yıllık lisans programları için 360 AKTS krediyi başarıyla tamamlaması gerekir.
(2) Mezuniyet genel ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden hesaplanır ve öğrenim durumu belgesi üzerinde belirtilir. Lisans ve önlisans diploması verilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.
(3) Üniversitenin bir biriminin eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere o programın lisans veya önlisans program diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diploma ve mezuniyet belgeleri Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.
(4) Bir lisans programının ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı ve bu derslerin ağırlıklı not ortalaması 2,00 olan öğrenciye, programdan ayrılmak istemesi halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.
(5) Öğretmen olarak atanabilecek lisans mezunları ile Üniversitenin lisans öğrencilerine, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, öğretmenlik sertifika programları uygulanır.

Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

Menüyü Kapat