Tonya Meslek Yüksekokulu

Mezuniyet İşlemleri ve Açıklamalar

Sevgili Mezunlarımız,
Öncelikli olarak hepinizi tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz. Mezuniyet işlemleri için aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyarak gerekli işlemleri yerine getirmeniz önemlidir. 
Mezuniyet işlemleri yol haritası için tıklayınız
Sitemizde yer alan 'Mezun' linki altında yer alan kısımları doldurunuz. Öncelikli olarak 'Mezun Sistemine Üye Ol', 'E Posta Listesine Kayıt' ve 'Mezun Sistemine Giriş' Yapınız (Aşağıdaki resime bakınız).Mezuniyet Şartlarına İlişkin Yönetmelik Maddesi Aşağıda Verilmiştir.
Mezuniyet, diploma verilme şartları ve öğretmenlik sertifikası
MADDE 31 – (1) Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için; kayıtlı olduğu diploma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları ve benzeri çalışmaları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması gerekir. Ayrıca, iki yıllık önlisans düzeyinde 120 AKTS, dört yıllık lisans programları için 240 AKTS, beş yıllık lisans programları için 300 AKTS, altı yıllık lisans programları için 360 AKTS krediyi başarıyla tamamlaması gerekir.
(2) Mezuniyet genel ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden hesaplanır ve öğrenim durumu belgesi üzerinde belirtilir. Lisans ve önlisans diploması verilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.
(3) Üniversitenin bir biriminin eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere o programın lisans veya önlisans program diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diploma ve mezuniyet belgeleri Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.
(4) Bir lisans programının ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı ve bu derslerin ağırlıklı not ortalaması 2,00 olan öğrenciye, programdan ayrılmak istemesi halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.
(5) Öğretmen olarak atanabilecek lisans mezunları ile Üniversitenin lisans öğrencilerine, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, öğretmenlik sertifika programları uygulanır.

Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
 
Menüyü Kapat