Tonya Meslek Yüksekokulu

Neden Yüksekokulumuz

Neden Tonya Meslek Yüksekokulu?
Çünkü; 
Saha Odaklı Bir Eğitim
Tonya Meslek Yüksekokulu’nun tüm programları sahanın (alanın) ihtiyaçlarına odaklanarak oluşturulmuştur. Bu anlamda açılan programlar alanında hizmet verecek vasıflı insan gücünü yetiştirecektir. Öğrencilerin, edindikleri teorik bilgiyi pratik uygulamalarla hayata geçirmesini sağlamak, Yüksekokulumuzun en önemli hedeflerinden biridir. Bu amaçla yüksekokulumuz, sahayı yakından takip etmektedir. Sahadaki değişimleri yakından takip etmeyi ve eğitim programlarını sürekli olarak değişim gösteren sahanın gelişimine ve ihtiyacına göre yenilemeyi hedeflemektedir.
Çağdaş Eğitim İçin Gerekli Teknolojik Altyapı
Tonya Meslek Yüksekokulu kayıt yaptıran öğrencilerin çağdaş eğitim imkanlarından istisnasız yararlanmasını sağlamaktadır. Sınıflar, etkin ders ortamı için gerekli teknolojik alt yapıya sahiptir. Eğitim programlarında e-öğrenme tekniklerinin kullanımı mümkündür. Okulda internet erişimi mevcut olup öğrenciler bilgisayar laboratuvarından maksimum düzeyde yararlanabilmektedir. Programlara özgü uygulama laboratuvarı ile de etkin çalışma olanağına sahiptirler.
Güçlü Akademik ve İdari Kadro
Tonya Meslek Yüksekokulu’nun deneyimli akademik ve idari kadrosu, yenilikleri yakından takip eden genç ve dinamik bir yapıyı içinde barındırmaktadır. Programlarımız alanında tecrübeli ve iyi eğitim almış akademik kadrosuyla öğretim faaliyetini sürdürmekte ve öğrencilerimizin bilgi birikimlerinin artırılması noktasında özveriyle çalışmaktadırlar. Öğrencilerin idari işleri, deneyimli genç ve dinamik idari personel tarafından takip edilmektedir.
Sosyal Faaliyetler
Yüksekokulumuz, henüz yeni kurulmuş olmasına rağmen öğrencilerine kültürel ve sosyal faaliyetler hususunda bütün imkânlarını seferber etmektedir. Öğrenciler arası iş birliği, dayanışma ve paylaşımı geliştirmeyi hedefleyen kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler Yüksekokulumuz tarafından desteklenmektedir. Yüksekokulumuz öğrencilere daha zengin sportif faaliyetler olanağı sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.
Güçlü Danışmanlık Hizmeti
Tonya Meslek Yüksekokulu, nitelikli eleman denildiğinde öğretim yaptığı alanlarda sektörünün aranan adresi olmayı hedeflemektedir. Okulumuzda öğrencilerin sektör hakkında bilgilerini artırmaya yönelik eğitim seminerleri ve çalışma hayatı hakkında iş dünyasından alınacak destekle iş edinme hususunda öğrencilerine rehberlik etmeyi görev kabul etmiştir.
Paydaşlarıyla Güçlü İlişkiler
Yüksekokulumuz, öğrencilerin teorik bilgiden ziyade uygulama ağırlıklı eğitim alabilmeleri için il içi ve il dışı paydaşlarıyla güçlü ilişkiler kurmayı hedeflemiştir. Sektör çalışanlarını eğitim uygulamalarına dahil ederek öğrencilerin sektör çalışanlarıyla temas kurmasını ve alan uygulamalarından sürekli haberdar olmasını sağlamaktadır.
Tonya Meslek Yüksekokulu Olarak Güçlü Yönlerimiz
 • Günün ihtiyaç ve isteklerine cevap verebilecek düzeyde hazırlanmış müfredat programının uygulanıyor olması,
 • Öğretim elemanlarının eğitimi geliştirmeye inançlı olması,
 • Öğretim elemanlarının akademik gelişimlerini sürdürmeye istekli olması,
 • Yeniliklere açık, çağdaş değerleri benimsemiş, genç personelin varlığı,
 • Öğretim sürecinde etik ilkelere bağlılığın yüksek olması,
 • Birim içi birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmanın güçlü olması,
 • Öğrenci ve öğretim elemanlarının arasında iyi bir iletişim ortamının olması,
 • Yönetimin akademisyenleri destekleyici olumlu tutumunun olması,
 • Tüm akademik ve idari personelin internet bağlantılı gelişmiş bilgisayarlara sahip olması,
 • Meslek yüksekokulumuz dersliklerinin yeterli olması ve projeksiyon cihazlarının olması,
 • Tüm programlara ait uygulama laboratuvarlarının olması,
 • Öğrenci etkinliklerinin artırılmış olması,
 • Yüksekokulumuzdaki mevcut programlardan mezun olan öğrencilere kamu ve özel sektörde ihtiyaç olmasıdır.
Menüyü Kapat