Tonya Meslek Yüksekokulu

Müdürümüzün Mesajı
 

 

 

 

 

 

 

 

Sevgili Öğrenciler,
Ülkelerin gelişimini olumlu yönde etkileyen faktörlerin başında, eğitilmiş insan gücü gelir ki bu da, iyi planlanmış bir eğitim ile mümkündür. Öğrencilere seçtikleri alanda uygulamalı eğitimler ve teorik bilgileri tam anlamıyla verebilecek ve gerçek anlamda işgücünü yetiştirebilecek özellikteki kurumlardan biri de meslek yüksekokullarıdır. Bu anlamda yüksekokulumuzun temel amacı, ülkesini seven, düşünen, üreten, yenilikleri takip edebilen, nitelikli ve bilinçli meslek elemanları yetiştirmektir. Teorik ve uygulamalı derslerin bir arada yürütülmesinin yanında, sosyal faaliyetler, kişisel gelişim kursları, meslek kursları ve zorunlu yaz staj uygulaması ile öğrencilerimizin donanımlı birer sağlık teknikeri olarak yetiştirilmesini sağlamak bizlerin en temel görevidir.
Bu güzel yolculukta hepinize başarılarla dolu eğitim öğretim hayatı geçirmeniz dileğiyle, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

 

Dr. Öğr. Üyesi Galip USTA 

Tonya Meslek Yüksekokulu Müdürü

Menüyü Kapat