Tonya Meslek Yüksekokulu

Kayıt Dondurma ve Sildirme İşlemleri

Sevgili Öğrenciler;
Kayıt dondurma/sildirme işlemlerine ilişkin açıklamaları detaylı şekilde okuduktan sonra, geçerli mazeret belgenizi ilgili dilekçeye ekleyerek belirtilen süre içerisinde okulumuz öğrenci işlerine teslim ediniz. Dilekçeniz ilgili kurullar tarafından değerlendirilir ve Kabul veya Red şeklinde sonuçlandırılır. 

Kayıt Dondurma

MADDE 30 – (1) Öğrencinin, eğitim-öğretim yarıyılı başlangıç tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretini kanıtlaması koşulu ile ilgili birim kurulu tarafından, askerlik hizmeti hariç, meslek yüksekokullarında en fazla iki, diğer akademik birimlerde en fazla dört yarıyıla kadar öğrenime ara izni verilebilir. Askerlik, sağlık kurulu raporu ve doğal afet mazeretlerinde başvuru süresi için kısıtlama uygulanmaz.
(2) Öğrenci izinli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez ve öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bu kapsamdaki öğrencilerin izinli veya mazeretli oldukları süre içerisinde başka bir yükseköğretim kuruluşundan aldıkları dersler ve notlar geçersizdir. Bu izin, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir. Bu izni alan bir öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt Dondurma Dilekçe Örneği (Bağlı bulunduğunuz birime verilecektir)

Kayıt Sildirme
MADDE 34 – (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu takdirde, ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez. Yeniden kayıt olma hakkı elde etmeleri halinde, kayıt sildiren öğrenciler isterlerse, 11 inci madde hükümlerine göre intibak ettirilir.

Kayıt Sildirme Talep Dilekçesi    (Dilekçe doldurulduktan sonra 
http://oidb.trabzon.edu.tr/tr/contact  adresinde yer alan mail adresine gönderilecektir)
İlişik Kesme Formu (Kayıt sildirme dilekçesine eklenecektir)
İlgili Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız
Menüyü Kapat