Tonya Meslek Yüksekokulu

Yaz Okulu İşlemleri

T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARI
“Bütünleme Sınavı ve Yaz Öğretimi” Uygulaması Kararı
17 Mayıs 2019 tarih ve 16/14-c sayılı Trabzon Üniversitesi Senatosu Kararı Trabzon Üniversitesi Senatosunun 17 Mayıs 2019 tarih ve 16 sayılı toplantısında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, bütünleme sınavları ile yaz öğretimi hakkında 14.09.2017 tarih ve 62110 sayılı yazısındaki “Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme sınavı ile yaz öğretiminden en az birinin uygulanması gerektiği” hususu uyarınca, Üniversitemizde “Bütünleme Sınavı ve Yaz Öğretimi” uygulaması ile ilgili alınan kararı aşağıdadır.
a)   Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması yapıldığı için yaz öğretimi uygulamasının yapılmamasının uygun olduğuna;
b) Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması yapıldığı fakat yaz öğretimi uygulaması yapılmadığı için de Üniversitemiz öğrencilerinin diğer Üniversitelerin yaz okullarından ders almalarının uygun olmadığına; oy birliği ile karar verilmiştir. 

Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
Menüyü Kapat