Tonya Meslek Yüksekokulu

Yatay Geçiş İşlemleri

Sevgili Öğrenciler,
Yatay geçiş işlemlerine ilişkin aşağıda verilen kısa bilgiler sadece bir döneme ilişkin olup güncellemeleri mutlaka yatay geçiş duyurularından takip ediniz. Gerekli belgeler, yatay geçiş takvimi, kontenjanlar ve diğer açıklamalara ilişkin tüm bilgiler yatay geçiş duyurularında detaylı şekilde aktarılacaktır. 

Not: Üniversitemizden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerimiz geçiş yapmak istedikleri üniversitenin ilgili mevzuatlarına tabi olacakları için geçiş yapmak istedikleri üniversitenin mevzuatlarına bakmalıdırlar. Aşağıdaki koşullar başka bir üniversiteden, üniversitemize geçiş yapmak isteyen öğrenciler için geçerlidir.
 
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları
Başvuru Koşulları
 1. Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir Yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde eşdeğer bir diploma programına kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.
 2. Öğrencinin programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki yarıyılı tamamlamış, bulunduğu programda yatay geçiş yapacağı yarıyıla kayıt olup, o yarıyılı okumamış olunması zorunludur.
 3. Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.40/4.00 (yüzlük sistemi kullanan programlar için en az 60/100) olması veya ÖSYM yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması zorunludur.
 4. Bir Yükseköğretim Kurumundan çıkarma, uzaklaştırma vb. disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.
 5. Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı olan bölüm ve programlara başvurularda, yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavından bu başarı düzeyinde bir puanın sağlanmış olması gereklidir.
 6. ÖSYM yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarına yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan özel yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, ÖSYM yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
Kurum İçi (Bölümler arası) Yatay Geçiş Başvuruları
Başvuru Koşulları
 1. Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programına kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması, lisans programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki yarıyılı tamamlamış olması zorunludur.
 2. Kurum içi yatay geçişlerde öğrencinin başvuru sırasında Üniversitemizdeki bir ön lisans veya lisans programına kayıtlı olması ve o dönem sonunda hangi nedenle olursa olsun, üniversite ile ilişiğinin kesilmemiş olması zorunludur.
 3. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı ÖSYM yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı ÖSYM yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 4. Bir Yükseköğretim Kurumundan, çıkarma, uzaklaştırma vb. disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.
 5. Fakülteler arasında ikinci yarıyıla geçişlerde; öğrencinin ilk yarıyıla ait ders planındaki bütün dersleri almış ve başarmış olması ve hesaplanacak ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması, fakültelerin bölümleri arasında üçüncü yarıyıl ve program uyumunun sağlanması durumunda beşinci yarıyıl için yapılacak başvurularda öğrencinin; ayrılacağı birimin ilk iki yarıyıla ait ders planındaki derslerin tamamını başarmış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.60/4.00 olması gereklidir.
 6. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan bölüm veya programlara başvurmak için İngilizce Hazırlık Sınıfı okumuş olmak veya Yabancı Diller Hazırlık Okulunca eşdeğer kabul edilen Yabancı Dil Belgesi sahibi olmak, TOEFL gibi uluslararası sınavlardan veya KPDS vb. sınavlardan Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurullarının uygun göreceği başarıyı sağlamış olmak.
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvuruları
Başvuru Koşulları
 1. Türkiye’de ve KKTC'deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabilirler fakat yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramazlar (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamazlar),
 2. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir),
 3. Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans programlarına geçiş yapabilirler
 4. Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler (İlgili başvuru döneminden önce Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.
 5. İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler başvuru yapamazlar (Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştikleri yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayarak, ilgili yükseköğretim programına ve yükseköğretim kurumuna intibak sürecini geçirdikten sonra, yatay geçiş sürecinin mantığına uygun olarak diğer yükseköğretim programlarına geçiş için başvuruda bulunmalarının daha faydalı olacağı hususu göz önüne alınarak, ilgili yılda ÖSYS'de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki dönem/yılda yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı bulunmaktadır.),
 6. Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabilir, M.T.O.K programlarında okuyan öğrenciler ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilirler,
 7. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabilirler, bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu önceliklerin dikkate alınır. Ayrıca, sınavsız geçiş ile yerleşen adaylar ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde başvuru yapabilirler (Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanına ilişkin bilgiye www.osym.gov.tr adresinde yer alan "ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin" yayından ulaşılabilecektir.)
 8. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.
Menüyü Kapat