Tonya Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

 

Dr. Öğr. Üyesi  Galip USTA

Yüksekokul Müdürü    Başkan

Öğr. Gör. Barış TÜRKER

Yüksekokul Müdür Yardımcısı    Üye

 

Yüksekokul Müdür Yardımcısı    Üye

Doç. Dr.  Tolga ERGÜN

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye    Üye

 

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye    Üye

Dr. Öğr. Üyesi Seda BİRYOL

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye    Üye

Hakan KAMİLOĞLU

Yüksekokul Sekreteri       Raportör

 

Menüyü Kapat