Tonya Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

İlk ve Acil Yardım Programı

 

Dili Türkçe                                                                                      
Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Seda BİRYOL
Süresi (Yıl) 2
İkinci Öğretim Yok
Kontenjanı Normal Öğretim: 50+2
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı İlk ve Acil Yardım Teknikeri
ÖSYM Tipi TYT
Ders Müfredatı Ders Müfredatları İçin Tıklayınız
Bologna Ders Bilgi Paketi İçin Tıklayınız                                                                  
Tarihçe

Yüksekokulumuzda 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde açılan İlk ve acil yardım programı 40 öğrenci ile öğretime başlamıştır.

Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış öğrenciler alınmaktadır. Programa ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

Kazanılan Derece

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği alanında ön lisans diploması verilir.

Meslekte İlerleme

Programdan mezun olan öğrenciler gerekli koşulları sağlamak şartıyla “Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ” bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm dersleri ve stajları başarıyla tamamlamış olması en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniştir. Ülkemizde son yıllarda hastane öncesi sağlık hizmetlerinde yapılan değişiklikler ile program mezunlarının 112 Ambulanslarında Sağlık Teknikeri ünvanı ile iş bulma olanaklarında çok büyük artışlar olmuştur. Mezunlar, kamu ve özel kuruluşların acil yardım birimlerinde, acil sağlık hizmeti merkez idare birimlerinde, acil yardım istasyonları, komuta kontrol merkezleri ve il sağlık müdürlükleri eğitim birimlerinde görev yapabilirler.

Laboratuvar İmkânları

60 kişilik kapasiteye sahip projeksiyon cihazı bulunan uygulama laboratuvarları kullanılmaktadır.

Görev Tanımı

“Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” için Linke Tıklayınız.

“Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (20 Kasım 2021 Cumartesi) Ulaşmak İçin Linke Tıklayınız
 

Akademik Personel

 

Ders İçerikleri

 Ders içerikleri için tıklayınız

Menüyü Kapat