Tonya Meslek Yüksekokulu

Kalite Politikamız

Kurumsal değer ve ilkeleri ile eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerde ön plana çıkan, işbirliğine açık, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, güvenilir ve tercih edilen bir kurum olmayı hedefleyen Meslek Yüksekokulumuz;

  • Vizyon, misyon ve temel değerleri ile uyumlu bir kalite yönetim sistemini benimsemeyi, uygulamayı ve kurumsal düzeyde yaygınlaştırmayı,

  • Temel değerlerinin benimsenmesini sağlayan bir yönetim anlayışını etkin kılmayı ve içselleştirmeyi,

  • Eğitim-öğretim faaliyetlerini nitelikli bir biçimde yürütmeyi ve topluma katkı sağlayacak araştırmacı, girişimci, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip bireyler yetiştirmeyi,

  • Yenilikçi, girişimci ve işbirliğine dayalı nitelikli bilimsel çalışmaları desteklemeyi ve toplumun refah düzeyini artıran çıktılar üretmeyi,

  • İç ve dış paydaşlarının memnuniyetini ve aidiyet duygusunu üst düzeyde tutmak için yönetim, eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerini düzenli olarak gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi,

  • Kurumsal ilkeler ışığında güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ve çalışma ortamı sağlamayı,

  •  Kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmayı,

      “Kalite Politikası” olarak benimsemiştir.
 

Birim Kalite Komisyonu

Menüyü Kapat