Tonya Meslek Yüksekokulu

Kontrol Ortamı Standartları

Standart  1 - Etik Değerler ve Dürüstlük
--- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi 
--- Etik İlkeler
--- Etik Davranışlar
--- Akademik Yönetim Etiği
--- Hizmet Etiği
--- Eğitim Öğretim Etiği
--- Öğrencilere Karşı Sorumluluklar
--- Öğretim Elemanlarının Yükümlülükleri
--- Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
Standart 2 - Misyon, Organizayon Yapısı ve Görevler
--- Misyon, Vizyon
--- Görev Tanımları 
--- Hassas Görevler
Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı
--- Personelin Yeterliliği
Standart 4 - Yetki Devri
 
Menüyü Kapat