Tonya Meslek Yüksekokulu

Evde Hasta Bakımı Programı

Evde Hasta Bakımı Programı

 

Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)                                                   
Bölüm Başkan Yardımcısı  Öğr. Gör. Dr. Neşe İŞCAN AYYILDIZ
Süresi (Yıl) 2
İkinci Öğretim Yok
Kontenjanı Normal Öğretim: 50+2                                                    
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Evde Hasta Bakımı Teknikeri
ÖSYM Tipi TYT
Ders Müfredatı Ders Müfredatları İçin Tıklayınız
Bologna Ders Bilgi Paketi İçin Tıklayınız
Tarihçe

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Evde Hasta Bakımı Programı 2015-2016 eğitim öğretim yılında açılmış olup 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı gerçekleştirecektir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye Evde Hasta Programında ön lisans diploması verilir. Mezunlar "Evde Hasta Bakımı Teknikeri" unvanını alırlar.

Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış  öğrenciler alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

Meslekte İlerleme

Programı tamamlayan öğrencilere DGS’den aldıkları puana göre Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gerontoloji, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş imkanı sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm dersleri ve stajları başarıyla tamamlamış olması en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, ilgi sağlık birimleri, evde bakım hizmetleri birimi vb. alanlarda uzman gözetiminde evde hasta bakım elamanı olarak çalışabilirler.

Görev Tanımı 

“Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” için Linke Tıklayınız

Laboratuvar İmkanları  

60 kişilik kapasiteye sahip projeksiyon cihazı bulunan uygulama laboratuvarları kullanılmaktadır.
 

Akademik Personel

 

Ders İçerikleri

 Ders içerikleri için tıklayınız

Menüyü Kapat