Tonya Meslek Yüksekokulu

Hizmet Standartları

T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU
HİZMET STANDARTLARI
Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)
 
 
1
 
Akademik Personelin Görevlendirilmesi
 1. İlgiliden Dilekçe
 2. Davet Yazısı
 3. Yedi Güne Kadar Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı
 15 İş Günü
 
 
 
2
 Personel İzin İşlemleri  
 1. Yıllık İzinlerde İzin Formunun Doldurulması,
 2. Hastalık İzinlerinde Raporun Dk./Müd. Gönderilmesi,
 3. Mazeret İzinlerinde Dilekçe ve İzin Formunun Doldurulması,
 4. Ücretsiz İzinlerde ise Dilekçe İle Başvurulması Yeterlidir.
15 İş Günü
 
3
 
Askerlik Tecil İsteği
 1. İlgiliden Alınan Dilekçe
 2. Askerliğe Sevk Tehir Teklif Formu
 3. Hizmetine İhtiyaç Duyulan Personel Formu
 
1 İş Günü
4 Bilgi Edinme İsteği
 1.  İlgiliden Alınan Dilekçe
1 Hafta
 
5
 
İlişik Kesme
 1. Kendi İsteğiyle Ayrılıyorsa Dilekçe
 2. Disiplin Kurallarına Aykırı Hareketten İlişik Kesiliyorsa Yönetim Kurulu Kararı
 
2 Hafta
 
 
6
Personel Nakil İşlemleri
İşe Başlama ve İşten
Ayrılma
 1. Personel Atama Onayı
 2. Personel Nakil Bildirimi veya İlişik Kesme Yazısı.
 3. Personelin İşten Ayrılma Yazısı.
 4. Personelin Göreve Başlama Yazısı.
 3 İş Günü
 
7 Personel Çalışma Belgesi
 1. Dilekçe
15 Dakika
 
8
 
Personel Kimlik Kartı
 1. Dilekçe
 2. Kimlik Talep Formu
 
1 Saat
 
9
Personel Emeklilik Talepleri
 1. Dilekçe
 2. 6 Adet Fotoğraf
 
1 İş Günü
 
10
 Sicil İşlemleri
 1. Akademik Personel İçin Temmuz Ayı İçerisinde 1 Adet Fotoğraf
 2. İdari Personel İçin Aralık Ayı İçerisinde 1 Adet Fotoğraf.
 
1 İş Günü
 
11
SGK İşe Giriş Personel İşlemleri
 1. Kurum Web Sitesi İşe Giriş Bildirgesi Düzenleme
 10 Dakika
12 SGK İşten Ayrılan Personel İşlemleri
 1. Kurum Web Sitesi İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenleme
10 Dakika
 
 
 
 
 
 
13
Maaş İşlemleri
 1. Ödeme Emri Belgesi
 2. Asgari Geçim İndirimi Bordrosu
 3. Banka Listesi
 4. Kefalet Kesinti Listesi
 5. Özel Sigortası Olanlar İçin Banka Dekontu
 6. Personel Bildirimi
 7. Sendika Kesinti Listesi
 8. İlk Defa Göreve Başlamalarda Göreve Başlama Yazısı
 9. Görevden Ayrılanlar İçin Görevden Ayrılış Yazısı
 10. Naklen Atamalarda Personel Nakil Bildirimleri Atama Onayı
 11. İlk Atamalarda ve Görev Yeri Değişikliğine İlgili Beyannameler
 12. Terfi Onayları (Otomatik Terfilerde Onay Aranmaz)
3 İş Günü
 
 
 
 
14
 
Ek Ödemeler
 1. Puantaj Cetveli
 2. Çeşitli Ödemeler Bordrosu
 3. Ödeme Emri
 4. Ek Ders Yükü Formu
 5. Yönetim Kurulu Karar Örneği Görevlendirme Onayları
 6. Saat Başı Ödenecek Fazla Çalışma Ücretini Gösterir Onay
1 İş Günü
 
 
 
15
Satın Alma
 1. İhale Onay Belgesi
 2. Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli
 3. Piyasa Araştırma Tutanağı (22 d)
 4. İhale Teklif Formu
 5. Fatura
 6. Muayene Kesin Kabul Formu
 7. Taşınır İşlem Fişi
1 İş Günü
 16 Yolluklar
 1. Görevlendirme Yazısı veya Harcama Talimatı (Yurt içi Yurt Dışı) Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör Onayı.
 2. Yurt İçi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
 3. Yatacak Yer Temini İçin Ödenen Ücretlere İlişkin Fatura
 4. Sürekli Yurt İçi Görev Yolluğu Bildirimi
 5. Atama Onayları
 6. Uçakla Yapılan Seyahatlerde Uçak Bileti
 7. Görevine Ait Mesleki ve Sıhhi Yeterliliklerin Tespiti veya Kurumlarınca Görülecek Lüzum Üzerine Sınav İçin Gönderilenler Sınava veya Kursa Katıldığını Gösterir Belge
 8. Kurs, Yarışma vb. Toplu Yapılan Seyahatlerde Toplu Seyahatler Yolluk Bildirim (18 Örnek Nolu Bildirim)
 9. Yurt İçi Geçici Görev Yolluklarının Avans Olarak Ödenmesi Halinde Görevlendirme Yazısı veya Harcama Talimatı.
 1 İş Günü
 
 
17
 
İdari Faaliyet Raporu
 
 1. Her Bir Harcama Birimine Ait Birim Faaliyet Raporları
 
Mart Ayı
 
18
 
Evlenme Doğum ve Ölüm Yardımları
 1. Evlenme Yardımı İçin Aile Cüzdanı Fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği
 2. Doğum Olayında, Doğum Raporu,
 3. Ölüm Yardımında, Dilekçe Ölü Doğan Çocuklar İçin İse Ölüm Raporu
 
1 İş Günü
 
19
Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri
 1. Yurt İçi ve Yurtdışı Şehirlerarası Telefon Görüşme Bedellerinin Resmi-Özel Ayrımını Gösterir Kullanıcının Beyanına Dayalı Onaylanmış Fatura
 
1 İş Günü
20 Elektrik, Su Tüketim Giderleri
 1. Fatura
1 İş Günü
21 Bütçe Hazırlama
 1. e-Bütçe Sisteminde Oluşturulan, Gider Cetvelleri-Gelir Cetvelleri.
Haziran Ayı
 
 
 
22
 
DMO'dan Yapılacak Alımlarda
 1. Onay Belgesi
 2. Fatura
 3. Muayene Komisyon Kabul Tutanağı
 4. Taşınır İşlem Fişi
 
1 İş Günü
23 Etik Sözleşme
 1. Etik Sözleşmenin Düzenlenmesi
10 Dakika
 
24
 
Mazeret Sınavları
 1. Dilekçe
 2. Hastalık Rapor veya Mazeretini Gösterir Yazı
 
Yarıyılın Son Haftası
 
25
 Sınav Sonuçlarına İtiraz
 1. Dilekçe
Sınavların Açıklandığı Tarihten İtibaren 3 iş Günü İçinde Yapılır
 
 
 26
 
 Öğrenci Temsilci Seçimi
 1. Seçim Takvimi
 2. Temsilci Seçimi Aday Formu
 3. Öğrenci Temsilci Seçimi
 4. Seçim Tutanağı
 5. Seçim Sonuçlarının İlanı
 
 
Kasım Ayı İçerisinde 3 İş Günü
 
27
 
 Bütünleme Sınavı
  Her Yarıyılın Sonunda 
 
 
 28
 
 
Yatay Geçiş
 1. Öğrenci Dilekçesi
 2. Transkript
 3. Onaylı Ders İçeriği
 4. Akademik Takvim
 5. Yönetim Kurulu Kararı
 6. Öğrenciye Sonuç Bildirim Yazısı
 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
 29
 
Kayıt Dondurma İşlemleri
 1. Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi
 2. Kayıt Dondurma Gerekçesi ile İlgili Belge
 3. Öğrenciye Sonuç Bildirim Yazısı
 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 30  Ders Kayıtları
 1.  Ders Kayıt Formu
 2. Harç Dekontu
 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
 
31
 
Sınav Sonuçlarının
Değerlendirilmesi ve İlanı
 
 1. Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 14. Maddesine Göre
 
Sınav Takviminin Bitiminden Sonraki Belirlenen Süre İçinde
 
32
 
 Ders Muafiyetleri
 1. Öğrenciye Ait Dilekçe
 2. Not Durum Bilgisi
 3. Mezun / İlişiği Kesilen Okula Ait Onaylı Ders İçerikleri
 4. Yönetim Kurulu Kararı
 5. Öğrenciye Geri Bildirim
Birinci Sınıfa Kesin Kayıt Yaptıran Öğrenciler Eğitim- Öğretim Yılının İlk
Haftası Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 11. Maddesine Göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
33
 
Öğrenci Askerlik Tecil İşlemleri
 1. Öğrenci Belgesi
 1 İş Günü
 
34
 İlişik Kesme
 1. Dilekçe
 Her Zaman
 
 
35
Stajların
Değerlendirilmesi
 
 1. Staj Komisyonu
 2. Staj Dosyası

2 Hafta
 36 Öğrenci Stajları
 1. Staj Yapacak Öğrenciler Hangi Meslek Yüksekokulunda Olduğunu Gösterir Belge
 2. Öğrencinin Staj Yapmak İstediğini Gösterir Başvuru Belgesi
 3.  İlgili Okulun Staj ve Eğitim Komisyonundan Aldığı Resmi Yazı
 4. 2 Adet Fotoğraf
 5. Staj Kabul Formu
30 İş Günü
 
 
37
 
Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatılması
 1. Dilekçe
 2. İlgili Bölümün Uygunluk Yazısı
 3. Yönetim Kurulu Kararı
1 Hafta 2547 sayılı Kanunun
31,32,33. Maddelerindeki Süre Tamamlandığında
38 Kurullar
 1. Birimlerden Gelen Talepler
3 İş Günü
 
39
Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri
 1.  Mevzuat Gereği
 
Sürekli
40 Ders İçerikleri
 1. Öğrenci Dilekçesi
10 Dakika
41 Evrak Kayıt
 1. Yazı, Resmi, Belge ve Bilgi Vb.
1 İş Günü
42 Kurum Dışı Yazışmalar
 1. Kurum Dışı Bilgi ve Görüş Talepleri
15 İş Günü
43 Maaş ve Haciz Belgesi İsteği
 1. İlgiliden Dilekçe
1 Saat
 
44
 
Taşınır Mal Kayıt-Kontrol
 1. Taşınır İşlem Fişi
 2. Depo Takibi İçin Taşınır İşlem Çıkış Fişi
 3. Envanter (Demirbaş) Yıl Sonu Sayımı
 
7 İş Günü
 
Not: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmamasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine  başvurunuz..
İlk Müracaat Yeri Yüksekokul Sekreterliği İkinci Müracaat Yeri Tonya Meslek Yüksekokulu
İsim Hakan KAMİLOĞLU İsim Öğr. Gör. İlyas ÜN
Unvan Yüksekokul Sekreteri Unvan Yüksekokul Müdürü
 
Adres
TRÜ Tonya Meslek Yüksekokulu Kaleönü Mahallesi  Tonya/Trabzon  
Adres
TRÜ Tonya Meslek Yüksekokulu Kaleönü Mahallesi  Tonya/Trabzon
Tel   Tel  
Faks   Faks  
e-Posta   e-Posta  
Menüyü Kapat