Tonya Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol Birim Çalışma Ekibi

İç Kontrol Birim Çalışma Ekibi

Öğr. Gör. Uçar KÜÇÜK Başkan
Öğr. Gör. Esra BEKİRCAN Üye
Öğr. Gör Aysun YAĞÇİ ŞENTÜRK Üye
Öğr. Gör.  Güldane DİNÇ Üye
Yüskekokul Sekreteri Hakan KAMİLOĞLU Üye
Memur Mehmet BEKAR Üye
 
İç Kontrol Ekibi Komisyon Kararları
 
Menüyü Kapat