Tonya Meslek Yüksekokulu

Akademik Kalite Ekibi

 
Akademik Kalite Komisyonu
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Öğr. Gör. Neşe İŞCAN AYYILDIZ Başkan
2 Dr. Öğr. Üyesi Mehtap USTA Üye
3 Öğr. Gör. Esra BEKİRCAN Üye
4 Öğr. Gör Barış TÜRKER Üye
5 Yüksekokul Sek. Hakan KAMİLOĞLU Üye
6 Öğrenci Ecem Nisa AYDEMİR Üye
 
Akademik Kalite Ekibi Komisyon Kararlar
 
 
Menüyü Kapat