Tonya Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Dili Türkçe                                                                                      
Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Seda BİRYOL
Süresi (Yıl) 2
İkinci Öğretim Yok
Kontenjanı Normal Öğretim: 30+1
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Tıbbi Görüntüleme Teknikeri
ÖSYM Tipi TYT
Ders Müfredatı Ders Müfredatları İçin Tıklayınız
Bologna Ders Bilgi Paketi İçin Tıklayınız                                                                  

 

Tarihçe
Yüksekokulumuzda 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde açılan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış öğrenciler alınmaktadır. Programa ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Kazanılan Derece
Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği alanında ön lisans diploması verilir.
Meslekte İlerleme
Programdan mezun olan öğrenciler gerekli koşulları sağlamak şartıyla “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm dersleri ve stajları başarıyla tamamlamış olması en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
İstihdam Olanakları
Bu programdan mezun olanlar, kamu hastaneleri ve özel hastanelerin Radyoloji Ünitelerinde, Tıp Merkezlerinde, Görüntüleme Merkezlerinde ya da Nükleer Tıp Bölümlerinde çalışabilirler.
Görev Tanımı

“Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” için Linke Tıklayınız.

 

Akademik Personel

Öğr. Gör. Dr. Demet BATMAN

Öğr. Gör. Dr. Demet CEYLAN POLAT

Öğr. Gör. Dr. Zekeriya KARAAHMET

Ders İçerikleri

Ders içerikleri için tıklayınız

Menüyü Kapat