Tonya Meslek Yüksekokulu

Mazeret Sınavı Hk.

Mazeret Sınavı
MADDE 19 – (1) Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere verilir. Bunun dışında başka hiçbir sınav ve yarıyıl içi çalışmaları için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınav için mazeret sınavı, yarıyılın son haftasında yapılır.
(2) Mazeret sınavı yapılması, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce karara bağlanır. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin, sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir.
(3) Mazeret belgelerinin; düzenledikleri mazeret bitimini izleyen ilk hafta içerisinde kayıtlı olduğu birime verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

      
Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız 


Dilekçenin Teslim Yeri: Tonya MYO Öğrenci İşleri (Mehmet BEKAR)

Dilekçe Son Teslim Tarihi: 13 Mayıs 2022

Mazeret Sınavlarının Yapılacağı Tarihler: 30 Mayıs - 2 Haziran 2022
(Mazeret haftası dersler devam edecektir)

Sınav Programı: Daha sonra ilan edilecektir. 

Menüyü Kapat