Tonya Meslek Yüksekokulu

Staj İşlemleri (Yaz).

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bilindiği üzere yaz staj başvuruları Kariyer Kapısı üzerinden alınmıştır. Ancak Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapamayan ya da çeşitli nedenlerden dolayı sorun yaşayan öğrencilerimiz Kariyer Kapısı dışında bireysel başvuru yapabileceklerdir. Başvurular hakkında detaylı bilgi edinmek için öğrenci işleriyle, danışman hocalarınızla ve bölüm başkanlıklarınız ile görüşebilirsiniz. 

Staj Yönergesine Ulaşmak İçin Tıklayınız (Staj Zamanı ve Süresi Başlıklı Madde 14'ü Dikkatli Şekilde İnceleyiniz)

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Staj Duyurusu

Yaz stajı yapacak olan öğrencilerimiz staj başvurusunu Cumhurbaşkanlığı Kariyer Merkezi üzerinden  yapabilecekler. Öğrencilerimiz e-Devlet şifresi ile giriş yaparak 10 Mart 2024 tarihine kadar başvuru yapmaları zorunludur. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Ulusal Staj Programı haricinde kurumlar staj başvurusu almayacaklardır. Staj konusunda mağduriyet yaşanmaması için Kurumlarda staj yapmak isteyen öğrencilerimiz önemle dikkat etmesi gerekmektedir.

Yüksekokulumuz Tarafından Belirlenen Staj Tarihleri


08.07.2024 (staj başlangıç tarihi)
06.09.2024 (staj bitiş tarihi)

Yaz Staj Tarihleri Hakkında Resmi Yazı

Yazı İçin Linke Tıklayınız

Önemli Uyarı: Bu tarihler dışında staj yapılmayacaktır. Farklı tarihlerde yapılan stajlar kabul edilmeyecektir. 

 • Öğrencilerimiz için program bazında staj süreleri aşağıdadır. Daha önceki staj durumunuza bağlı olarak, öncelikle kaç gün staj yapacağınızı danışmanınızdan öğreniniz. Staj yerinizi daha önceden mutlaka belirlemelisiniz. Danışmanınız ile birlikte staj yapacağınız tarihleri belirlediğiniz staj yerine göre onaylattırınız. Staj tarihleri ders ve sınav dönemlerine denk gelmemelidir (Akademik takvime bakınız- ulaşmak için linke tıklayınız)
 • Teslim edilecek form 2 (iki) asıl nüsha olarak (fotokopi değil) hazırlanır. İşletmede Mesleki Eğitim/Staj dönemi ilan edilen tarihe kadar 1(bir) nüshasının ilgili akademik birim uygulamalı eğitim komisyonuna ve 1 (bir) nüshasının İşletmede Mesleki Eğitim/Staj yapılacak kurum/kuruluşa teslim edilmesi zorunludur.
 • Halen stajları devam eden öğrencilerimiz staj dosyalarını elden veya posta yoluyla Tonya Meslek Yüksekokuluna göndermelidirler (Adres bilgisi için Tonya MYO web sitesi iletişim kısmına bakınız). Posta yoluyla gönderilen stajların tüm sorumluluğu öğrencinin kendisine aittir.

2022 yılı ve sonrasında kayıtlı tüm öğrencilerimiz sadece  1. sınıfın sonunda 30 iş günü staj yapacaklardır (Mezun olunabilmesi için yapılması gereken toplam staj gün sayısı 30 iş günü olmalıdır).

Program Bazında Staj Süreleri (2022 yılı ve Sonrası Kayıtlı Öğrenciler İçin Geçerlidir)
Bölüm Adı Program Adı 1. Yaz Dönemi Toplam Staj Muafiyet Süresi
Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı 30 30

 

 

 

 

365

Evde Hasta Bakımı 30 30
Terapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi 30 30
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım 30 30
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 30 30
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 30 30
 
Program Bazında Staj Süreleri (2021 yılı ve Öncesi Kayıtlı Öğrenciler İçin Geçerlidir)
Bölüm Adı Program Adı 1. Yaz Dönemi 2. Yaz Dönemi Toplam Staj Muafiyet Süresi
Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı 20 20 40

 

 

365

Evde Hasta Bakımı 20 20 40
Terapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi 20 20 40
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım 30 - 30

Notlar:
1. yılın sonunda 20 iş günü staj yapılmamış ise 2. yılın sonunda toplam 40 iş günü olarak yapılır.

İş günü ifadesi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerini kapsadığı için başvurularda haftalık 5 gün üzerinden değerlendirme yapılarak toplam süre hesaplanmalıdır. Resmi tatillerde staj yapılamaz.

Sigortalama ve Zorunlu Yaz Stajı Olduğuna Dair Resmi Yazı

Yazı İçin Linke Tıklayınız

Başvuru Belgeleri (Staj Yerleri Açıklandıktan Sonra Teslim Edilecektir)

1- Başvuru Formu (Toplam 2 Adet) için linke tıklayınız (Tüm imzalar tamamlandıktan sonra 1 nüshası okula teslim edilecektir)
2- SGK Provizyon Belgesi  (e-devlet üzerinden alınacaktır-arama linkine provizyon yazılacak veya herhangi bir SGK Müdürlüğü'nden alınabilir)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kimliğin Ön ve Arka Yüzü, Kağıdın Tek Yüzüne Çekilmelidir)
4- Fotoğraf (1 adet)
5- Öğrenci belgesi
6- Sözleşme (Toplam 3 adet) için linke tıklayınız (Tüm imzalar tamamlandıktan sonra 1 nüshası okula teslim edilecektir)

7- İşletmede Mesleki Eğitim ve Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu için linke tıklayınız (Staj yapılacak kurumun istemesi halinde düzenlenecektir)
8- İş sağlığı ve güvenliği belgesi veya listesi (Öğrencilerimiz İSG eğitim belgelerini aşağıda belirtilen yöntemlerden birisi ile elde edebilirler):

                 a-  YTNKTV (Linke Tıklayınız) üzerinden sunulan eğitimler tamamlanılarak alınabilir.

                 b- Staj yapılacak kurum tarafından staj başlama döneminde İSG eğitimi verilebilir (Staj yapacak olduğunuz kurum ile görüşünüz).

               c- Kayıtlı olunan üniversitede İSG dersi alınmış ise "Transkript" belgesi kuruma verilebilir (Staj yapacak olduğunuz kurum ile görüşünüz).

                d- İsteğe bağlı İSG eğitimi veren kurum-kuruluşlardan İSG eğitimi alınabilir.

9- Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (1 Adet Hazırlanacaktır- Okula Teslim Edilecektir)

Not: Teslim edilecek formlar 2 (iki) asıl nüsha olarak (fotokopi değil) hazırlanır. İşletmede Mesleki Eğitim/ Staj dönemi ilan edilen tarihe kadar (Staj başlangıç tarihinden en az 15 gün önce okula teslim edilmelidir. Aksi takdirde sigorta girişi yapılamayacağı için öğrenci staja başlayamaz) 1(bir) nüshasının ilgili akademik birim uygulamalı eğitim komisyonuna ve 1 (bir) nüshasının İşletmede Mesleki Eğitim/ Staj yapılacak kurum/kuruluşa teslim edilmesi zorunludur.

Staj Defterleri

Aşağıdan kendinize uygun olan staj defterini indiriniz.

Not: Staj defteri ve ilgili belgeler Tonya MYO öğrenci işlerine imza karşılığı teslim  edilmelidir. Defterleri staja başlamadan önce indiriniz, cilt veya spiral haline getiriniz.  2. sınıflar staj bitiminde ilgili staj defterini okula kargo, posta vb. şekilde göndereceklerdir. 1. sınıflar ise gönderi yapmayacak olup ilgili staj defterlerini eğitim-öğretim başladığı zaman (Güz döneminde- Eylül) kendileri getireceklerdir.

Devam-Devamsızlık İle İlgili İlkeler
 • Öğrenci işyerinden izinsiz ayrılamaz. İzinli olarak ayrılması gereken durumlarda izin formu düzenlenir ve İşyeri Eğitimi Yetkilisi tarafından onaylanır. İzinsiz olarak 3 gün art arda stajına veya haftada bir gün suretiyle gidilen İşletmede Mesleki Eğitimine 3 hafta art arda devam etmeyen öğrenci ilgili uygulamalı eğitiminden başarısız kabul edilir. Diğer yandan, öğrencinin mazeretli olarak devam edemediği günlerin işletmede mesleki eğitim/staj komisyonun görüşü doğrultusunda belirlenen zamanda tamamlanması gerekir (T. C. Trabzon Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi  Madde 11/ 4).  (Durumunuzu mutlaka Tonya MYO öğrenci işleri Gülenay ÖZCELEP' e bildiriniz)
 • Sağlık raporu işletmede mesleki eğitime/ staja devam yükümlülüğünü kaldırmaz, öğrencilerin rapor bitiş tarihinden itibaren raporlu oldukları eksik günlerini tamamlamaları gerekir (T. C. Trabzon Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi  Madde 11/ 7). (Durumunuzu mutlaka Tonya MYO öğrenci işleri Gülenay ÖZCELEP' e bildiriniz)
 • Öğrenci, uygulamalı eğitime başladıktan sonra belgelendirmek kaydıyla işyerinin veya eğitici personelin uygulamalı eğitim için uygun niteliklere sahip olmadığının belirlenmesi, disiplin soruşturmasına esas olacak bir vakanın yaşanması nedeniyle aynı işyerinde çalışmaya devam edilememesi, öğrencilerin ulaşım ve barınma sorunları yaşaması gibi sebepler ile bu Yönergenin 22 inci maddesinde yazılan deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri mücbir sebep hallerinde Uygulamalı Eğitimler Komisyonunun uygun görüşüne binaen işletme değişikliği yapabilir. Böyle bir durumda, öğrenci sadece yapamadığı eksik günlerini yeni işyerinde tamamlar (T. C. Trabzon Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi  Madde 18/ 1). (Durumunuzu mutlaka Tonya MYO öğrenci işleri Gülenay ÖZCELEP' e bildiriniz)
Önceki Uygulamalı Eğitimlerin Tanınması

Ön Lisans Zorunlu Staj Yönergesi’nin 15. Maddesi gereği aşağıdaki koşulları taşıyanlar muafiyet talebinde bulunabilirler.

 • MADDE 20 – (1) Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin önceki eğitim kurumlarında yaptıkları işletmede mesleki eğitim ve stajlarının geçerliliği ilgili intibak komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. (2) Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, çalışma sürelerini ve unvanlarını belgelendirmek koşuluyla işletmede mesleki eğitim veya staj uygulaması kapsamında önceki öğrenmelerin tanınması için başvuruda bulunabilir. İlgili intibak komisyonu söz konusu başvuruları inceleyerek, önceki öğrenmelerin ne oranda tanınacağına ve işletmede mesleki eğitim veya staj uygulamasının ne kadarlık bir süresine karşılık geleceğine karar verir. İntibak komisyonunun hakkında olumlu karar verdiği öğrenciler için bu Yönergenin ve Trabzon Üniversitesi Ders Muafiyeti ve Uyum İşlemleri Yönergesinin ilgili hükümleri doğrultusunda ölçme ve değerlendirme işlemleri yürütülür.
Muafiyet İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Not: Belgeler tamamlanarak Tonya MYO öğrenci işlerine teslim edilmelidir. 

Uygulamalı Eğitim Komisyon Değerlendirme Formu 

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Tarafından Mülakat Esnasında Doldurulması Gereken Form 
 

Uygulamalı Eğitim Komisyonu ve Üyeleri 

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Staj Komisyonu Başkan ve Üyeleri

 • Dr. Öğr. Üyesi Canan SARI (Başkan)
 • Dr. Öğr. Üyesi Elif OKUR (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehtap USTA (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Aysun YAĞCİ ŞENTÜRK (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur DEMİRBAŞ (Üye)
 • Öğr. Gör. Dr. Neşe İŞCAN AYYILDIZ (Üye)
 • Öğr. Gör. Ertuğrul SARI (Üye)
 • Öğr. Gör. Abdullah USTA (Üye)

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Staj Komisyonu Başkan ve Üyeleri

 • Öğr. Gör. Uçar KÜÇÜK (Başkan)
 • Dr. Öğr. Üyesi Seda BİRYOL (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Galip USTA (Üye)
 • Öğr. Gör. Dr. Aydın YEŞİLYURT (Üye)
 • Öğr. Gör. Dr. Esra BEKİRCAN (Üye)
 • Öğr. Gör. Dr. Demet CEYLAN (Üye)
 • Öğr. Gör. Dr. Demet BATMAN (Üye)
 • Öğr. Gör. Dr. Zekeriya KARAAHMET (Üye)
 • Öğr. Gör. Gülseren GÜNAYDIN (Üye)
 • Öğr. Gör. Kübra YILDIRIM (Üye)

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Staj Komisyonu Başkan ve Üyeleri

 • Öğr. Gör. Abdullah SARI (Başkan)
 • Öğr. Gör. Barış TÜRKER  (Üye)
 • Öğr. Gör. Güldane DİNÇ (Üye)
Evrakların Teslimine İlişkin Açıklamalar
 • Birinci staj dönemi sonunda (ikinci yarıyılı takip eden yaz dönemi stajı) öğrenciler, staj dosyasını (kapalı zarfta) ve usulüne uygun doldurulmuş ve gerekli onayları yapılmış staj defterini üçüncü yarıyılın başında derslerin başladığı ilk iki hafta içerisinde meslek yüksekokullarının staj başvurusu yaptıkları ilgili birimine imza karşılığı kayıtlı olarak teslim etmek zorundadırlar. Kayıt için, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ilgili birimlerinde bir staj kayıt defteri oluştururlar ve her teslim alınan staj dosyası için tarih ve sayı numarası verilir.  
 • İkinci staj dönemi sonunda (dördüncü yarıyılı takip eden yaz dönemi stajı) öğrenciler, staj dosyası (kapalı zarfta) ve usulüne uygun doldurulmuş ve gerekli onayları yapılmış staj defterini en geç 15 iş günü içerisinde meslek yüksekokullarının staj başvurusu yaptıkları ilgili birimine şahsen veya posta yolu ile teslim etmek zorundadırlar. Bu şekilde gelen staj evrakları (Staj dosyası ve staj defteri) Meslek Yüksekokulu ilgili birimi tarafından kayıt altına alınır.
 • Staj evraklarını zamanında teslim edemeyen öğrenciler, mazeretlerini (kaza, hastalık, birinci derece yakının vefatı, resmi görevlendirmeler vb.,) belgeleyen bir dilekçe ile Yüksekokul Staj Kuruluna başvururlar. Mazeretleri kabul edilen öğrencilere 15 günlük ek süre tanınır. Verilen ek süre içerisinde de teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmaz. Süresi içerisinde staj evraklarını teslim etmeyen öğrenci, stajını yapmamış sayılır.
 • 2. sınıflar staj bitiminde ilgili staj defterini okula kargo, posta vb. şekilde göndereceklerdir. 1. sınıflar ise gönderi yapmayacak olup ilgili staj defterlerini eğitim-öğretim başladığı zaman (Güz döneminde- Eylül) kendileri getireceklerdir.
Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

Uygulamalı Eğitimler Yönergesi için linke tıklayınız

Menüyü Kapat