Tonya Meslek Yüksekokulu

İç ve Dış Paydaşlar

Paydaş Önceliklendirme Tablosu

Paydaş Adı

İç Paydaş / Dış Paydaş

Önem Derecesi

Etki Derecesi

Önceliği

Öğrenciler

İç Paydaş

5

3

5

Öğrenci Velileri

İç Paydaş

2

2

2

Akademik Personel

İç Paydaş

5

5

5

İdari Personel

İç Paydaş

5

5

5

YÖK

Dış Paydaş

5

5

5

Trabzon Eczacı Odası Dış Paydaş 4 4 4

ÖSYM

Dış Paydaş

2

4

3

STK

Dış Paydaş

4

2

3

Sendikalar

Dış Paydaş

3

2

3

Özel Sektör Kuruluşları

Dış Paydaş

4

2

3

İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları

Dış Paydaş

3

2

2

Kaymakamlık

Dış Paydaş

3

2

2

Sağlık Bakanlığı

Dış Paydaş

4

4

4

Milli Eğitim Bakanlığı

Dış Paydaş

4

4

4

TÜBİTAK

Dış Paydaş

4

4

4

Basın

Dış Paydaş

2

4

3

Mezunlar

Dış Paydaş

2

1

2

Yöre Halkı

Dış Paydaş

4

2

3

Akreditasyon Kurumları

Dış Paydaş

4

4

3

 
Paydaş Katılımı
Yapılan genel toplantılardaki belirtilen görüşler doğrultusunda gerçekleşmektedir.

İ.P. Bilgilendirme
Mail, web sayfası, duyuru panosu, OBS ve EBYS sistemi gibi çeşitli yollar üzerinden gerçekleşmektedir.

İ.P. Geri Bildirimi
Önceki süreçlerde paydaş görüşleri toplantılar aracılığıyla alınırken, bu anlamda daha fazla çalışma yapılmakta ve anketler, değerlendirme raporları gibi araçlar hazırlanmaktadır. Önümüzdeki kalite sürecinde de bu anlamda kullanılması amaçlanmaktadır.

Dış Paydaş
Kalite sürecinde dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı yapılan çalıştaylar yapılmıştır (Program Kalite dosyalarında mevcuttur.). İlerleyen süreçlerde belirtilen görüşler değerlendirilip eğitim süreçlerine dâhil edilecektir.

D.P. Bilgilendirme
Alınan kararlar ve güncellenen yönergeler kurum ve birim web sayfalarında paylaşılmakta ve bu sayede dış paydaşların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

D.P. Geri Bildirim
Birimde dış paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri bildirim mekanizmaları bulunmamaktadır. Önümüzdeki kalite sürecinde bu anlamda anketler hazırlanmakta ve kullanılması amaçlanmaktadır.

D.P. Katılımı
Dış paydaşların katılımını sağlamak amacıyla 2020-2021 Eğitim – Öğretim yılında çalıştay gerçekleştirilecektir.

Mezunlar
Önceki süreçlerde mezun öğrencilerle ilişkilerin yönetilmesi için herhangi bir sistem geliştirilmemiştir. Kurumumuz kalite sürecinde mezun öğrencilerin katılımını sağlamak amacıyla Mezun Öğrenciler platformu oluşturulmuştur. Program bünyesinde yer alan öğretim elamanları da yapılan görevlendirilmelerle bu süreçte görev almaktadır.

Öğrenci Katılımları
Karar alma süreçlerine öğrenci katılımı öğrencilere anketler yapılacaktır ve daha sonra değerlendirmeler yapılıp eğitim süreçlerine dahil edilmesi planlanmaktadır. Sitemizde yer alan istek ve şikayet kısmından katılım sağlanması beklenmektedir. Kalite sürecinde öğrencilerin katılımını artırmak amacıyla çalışmalar devam etmektedir.

Dış Katkılar
Birimimizde öğrencilerin eğitim sürecinde yer alan yaz stajı kapsamında İl Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlükleri bölümlerin gelişimine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. İlgili evraklar müdürlük dosyasında bulunmaktadır.


İ.P.: İç Paydaş
D.P: Dış Paydaş

 
Menüyü Kapat