Tonya Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Dili Türkçe                                                                                      
Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Seda BİRYOL
Süresi (Yıl) 2
İkinci Öğretim Yok
Kontenjanı Normal Öğretim: 30+1
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Tıbbi Laboratuvar Teknikeri
ÖSYM Tipi TYT
Ders Müfredatı Ders Müfredatları İçin Tıklayınız
Bologna Ders Bilgi Paketi İçin Tıklayınız                                                                  

 

Tarihçe

Yüksekokulumuzda 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde açılan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış öğrenciler alınmaktadır. Programa ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

Kazanılan Derece

Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği alanında ön lisans diploması verilir.

Meslekte İlerleme

Programdan mezun olan öğrenciler gerekli koşulları sağlamak şartıyla “Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm dersleri ve stajları başarıyla tamamlamış olması en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar, hastaneler ve tıbbi laboratuvarlarda istihdam edilebileceklerdir.

Görev Tanımı

“Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” için Linke Tıklayınız.
 

Akademik Personel

 

Ders İçerikleri

Ders içerikleri için tıklayınız

Menüyü Kapat