Tonya Meslek Yüksekokulu

Sınav Programları

SINAVLARA İLİŞKİN BELGELER/ FORMLAR

 

 Vize (Ara Sınav) -Final Programları
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınav Programı İçin Tıklayınız
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara (Vize) Sınav Programı İçin Tıklayınız
2020- 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınav Programı İçin Tıklayınız
Yarıyıl İçi Çalışma (VİZE) Programı (2020-2021 Bahar) Güncel Tıklayınız
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi (Pandemi Dönemi) Dönem Sonu Sınav (Final) Programı
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi (Pandemi Dönemi)  Vize (Ara Sınav) Programı 
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınav Programı İçin Tıklayınız (PDF)
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınav Programı İçin Tıklayınız (Excel)
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara (Vize) Sınav Programı İçin Tıklayınız

 

Özür (Mazeret) Sınav Programları
Mazeret sınavı
MADDE 19 – (1) Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere verilir. Bunun dışında başka hiçbir sınav ve yarıyıl içi çalışmaları için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınav için mazeret sınavı, yarıyılın son haftasında yapılır.
(2) Mazeret sınavı yapılması, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce karara bağlanır. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin, sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir.
(3) Mazeret belgelerinin; düzenledikleri mazeret bitimini izleyen ilk hafta içerisinde kayıtlı olduğu birime verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.
Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız 
Dilekçenin Teslim Yeri: Tonya MYO Öğrenci İşleri (Mehmet BEKAR)

 

Bütünleme Sınav Programları
Bütünleme Sınavı Hakkında Açıklamalar
MADDE 17 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere yazılım yapmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 45 puan almak zorunludur. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir. Öğrenciler, bütünleme sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl not ortalamasına göre başarılı veya başarısız sayılır.
(3) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin harf notu hesaplanmaz, yarıyıl sonu harf notu aynen kalır. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin yarıyıl not ortalaması hesabında, bütünleme sınav notları dikkate alınır.

Notlar
MADDE 23 – (1)
 Notların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
(2) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve daha büyük olan öğrenciler (DC) harf notlu derslerinden de başarılı kabul edilirler.
(3) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olmayan öğrenciler de o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.
(4) (G) harf notu, Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II derslerinden başarılı olan öğrenciler için verilir. (G) notu ortalama hesaplarına katılmaz.
(5) (K) harf notu, Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II derslerinden başarısız olan öğrencilere verilir. (K) notu ortalama hesaplarına katılmaz
(6) (S) harf notu bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.

2020- 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı İçin Tıklayınız
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı İçin Tıklayınız
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı İçin Tıklayınız (PDF) Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne Ulaşmak İçin Tıklayınız
Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar 

 

Mezuniyet (Tek Ders) Sınavları
Mezuniyet Sınavı Hakkında Açıklamalar
MADDE 18 – (1) Mezuniyetlerine bir dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra on beş işgünü içinde ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız dersi için mezuniyet sınavı yapılır.
(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.
(3) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için dersin bulunduğu yarıyıl ortalaması 2,00 ve üstünde ise 100 üzerinden en az 50, yarıyıl ortalaması 2,00 değerinin altında ise en az 60 puan almak zorunludur. Mezuniyet sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.
(4) Mezuniyet sınavında alınan not, mezuniyet sınavına girilen dersin yarıyılı ortalamasında dikkate alınmaz, öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.

Sınav Programı İçin Linke Tıklayınız (2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Dönemi)
Mezuniyet (Tek Ders) Sınav Programı İçin Tıklayınız (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi)

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sınav Programları
Yaşlı Bakım Programı 1. sınıf sınav programı için tıklayınız.     
Yaşlı Bakım Programı 2. sınıf sınav programı için tıklayınız.      
İlk ve Acil Yardım Programı 1. sınıf sınav programı için tıklayınız. 
Fizyoterapi Programı 1. sınıf sınav programı için tıklayınız. 
Menüyü Kapat