Tonya Meslek Yüksekokulu

Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sıkça Sorulan Sorular Platformuna Ulaşmak İçin Linke Tıklayınız

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO)  100'lük Sistemdeki Karşılığı Nasıl Belirleniyor?

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) Hesaplanması Nasıl Yapılıyor?
 • Genel Not Ortalamasının (AGNO) Hesaplanması: Bir öğrencinin ilk yarıyıldan /yıldan itibaren aldığı tüm derslerin “4” üzerinden notları bu derslere ait kredi saatleriyle ayrı ayrı çarpılır. Elde edilen sonuçlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. Bu sonuç AGNO olarak tanımlanır.
YANO Nedir?
 • Öğrencinin öğretim planındaki aldığı derslere göre yarıyıl bazında hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.
Öğrenci Belgemi Nereden Alabilirim? Transkript Belgemi Nereden Alabilirim? Disiplin Cezası Alıp Almadığıma Dair Belgemi Nereden Alabilirim? Ders İçeriklerini Nereden Alabilirim? Ders Kaydı Yapmak Zorunda mıyız?
 • Akademik takvimde belirtildiği süre içerisinde  ders  kaydınızı yapmak ve ekleme çıkarma süresi içinde değişiklik yapmak istediğiniz dersleri danışmanınıza onaylatmak zorundasınız.
Süresi İçinde Ders Kayıt İşlemi Yapılmazsa Ne Olur? Kısaca Ders Kayıt İşlemi Yapmazsam Ne Olur?
 • Ders kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler derslere devam edemez, sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrenim süresinden sayılır.
Kayıt Yenileme Sırasında Yanlışlık Yapılırsa Ne Yapılmalıdır?
 • Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders bırakma ve ekleme(ekle-çıkar) tarihlerinde danışman öğretim elemanı yardımı ile düzeltilebilir.
1.00 Not Barajı Nedir?
 • İkinci yarıyılın sonunda genel ağırlıklı not ortalaması 1,00’ın altında olan önlisans öğrencileri üçüncü ve dördüncü yarıyıllardan ders alamazlar. Bu şartı sağlayamayan önlisans öğrencileri başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler.
Birinci Sınıf Öğrencisiyim. Kaç Krediye/ Saate Kadar Ders Seçebilirim?
 • Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür.
Kayıt Yenileme Sırasında Öncelikle Başarısız Olunan Ders/ Dersler mi Alınmalıdır?
 • Evet. Öncelikle başarısız olduğunuz ders/dersler ve kredi/saat sınırları içinde alt yarıyılda almadığınız dersleri alıp seçerek kayıt yaptırmanız gerekmektedir.
Başarısız Olunan Dersin Alınması, Kısaca Alttan Ders Alma İşlemi Nasıl Olur?
 • Öncelikli olarak alttan kalan dersler alınmalıdır. Örnek: 2. sınıfın III. Yarıyılında (Güz Dönemi) ders kaydı yapmak istiyorsunuz. Fakat I. Yarıyıldan İki adet başarısız olduğunuz ders mevcut olsun (ister devamsızlık, ister nottan başarısızlık fark etmez). Öncelikli olarak I. Yarıyıldan kalan dersleri alıp sonrasında III. Yarıyıla ait dersleri toplam 40 saate kadar alabilirsiniz.
Alttan Kalan Derse/ Derslere Devam Zorunluluğum Yok İse Yine de Ders Kayıt İşlemi Yapmalı mıyım?
 • Devam zorunluluğu olsun ya da olmasın alttan kalan dersin mutlaka kayıtlanma işlemi yapılmalıdır.
Alttan Kalan Dersi/ Dersleri Devam Zorunluluğum Olmadığı İçin Seçmek İstemiyorum Sadece Mevcut Yarıyıldaki (Kayıt yapılacak yarıyıl) Dersi Alabilir miyim?
 • Hangi neden olursa olsun önce alttan kalan derse kayıt yapılmalıdır. Yani alttan kalan ders bırakılamaz.
Öğrenci Şifremi Unuttum Ne Gibi İşlem Yapmalıyım?
 • Öğrenci Bilgi Sistemi şifremi unuttum kısmından bilgilerinizi girerek ya da öğrenci işlerine başvuru yaparak yeni şifre alınabilir.
Ders Kaydını Yaptırmadığımız Dönem Eğitim Süresinden Sayılır mı?
 • Evet.
Güz Yarıyılı Ders Kaydı Yaptırmadım. Bir Sonraki Yarıyıl (Bahar) Ders Kaydı Yaptırabilir miyim?
 • Evet
Ders Seçme Ekranında Alacağım Dersler Çıkmıyor Ne Yapmam Gerekiyor?
 • Ders planlarınıza bağlı olarak derslerinizin sistemde gözükmemesi durumunda ders kaldırılmış, dersin kodu değişmiş, ders açılmamış veya eksik açılmış olabilir. Bu durumda danışmanınızla irtibata geçiniz. Sorun çözülmeden ders kaydınızı tamamlamayınız.
Derslerde Kontenjan Dolu Uyarısı Veriyor, Dersi Seçemiyorum Ne Yapmalıyım?
 • Öncelikle alabileceğiniz diğer seçmeli veya grup dersini almayı denemelisiniz. Tüm kontenjanların dolu olması halinde danışmanınıza başvurmanız gerekmektedir.
Ders Kayıt Aşamasında En Çok Hangi Hususlara Dikkat Etmem Gerekir?
 • Ders kaydında üç önemli hususa dikkat etmeniz gerekir. Eksik ders alarak dönem uzatmamak için her dönem başında müfredat durum kontrolü, akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydın tamamlanması ve danışman onay işlemidir.
Müfredat Nedir?
 • Müfredatta, eğitim gördüğünüz programda tamamlamak durumunda olduğunuz dersler yer alır. Müfredatta yer alan derslerden biri veya bir kaçını eksik almanız veya alıp başaramamanız durumunda mezuniyet hakkı elde edemezsiniz.
Danışman Onayı Bittikten Sonra Yapmam Gereken Bir Şey Var mı?
 • Danışman onayı işlemi tamamlandıktan sonra, kayıtlanmış olduğunuz dersleri tek tek kontrol ediniz. Sizin danışman onayına göndermiş olduğunuz derslerden bir veya bir kaçı danışmanınız tarafından listeden çıkartılmış veya eklenmiş olabilir.
Sınıf Yoklama Listesinde Adım Yoksa Ne Yapmalıyım?
 • Listede adınız yoksa kaydınızda sorun vardır demektir. Derhal danışmanınızla görüşünüz.
Kayıt Olacağım Derslere Devam Şartım Yoksa Yine de Ders Kaydı Yaptırmalı mıyım?
 • Evet
Ders Ekleme/ Çıkarma Nedir? Bu İşlemi Nasıl Yapmalıyım?
 • Seçmiş olduğunuz derslerden açılmayan seçmeli ders olduğunda veya değiştirmek istediğiniz dersler için Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanınızla irtibata geçerek yapabileceğiniz işlemdir.
Tek Ders Sınavı Ne Demektir?
 • Müfredatınızda tanımlı bütün dersleri almış fakat mezuniyetiniz için daha önce devam şartını sağladığınız tek dersinizin kalmış olması durumunda o dersten tek ders sınavına girebilirsiniz. 
Tek Ders Sınavına Ne Zaman Başvurmam Gerekir?
 • Bütünleme sınavlarını takip eden bir hafta içinde dilekçe ile öğrenci işleri daire başkanlığına/ biriminize başvurmanız ve başvurunuzun uygun görülmesi halinde on gün içinde birimlerce açılacak tek ders sınavına girebileceksiniz.
Kayıt Yenileme ve Ders Yazılımı Ne Zaman Yapılır?
 • Derse yazılım işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır. Ders yazılımını tamamlayan öğrenci, bu yazılımın ekran resmini veya çıktısını mutlaka almalıdır. Danışman onayı tamamlandıktan sonra mutlaka yazılımını kontrol etmeli ve varsa sistemden kaynaklanan bir hata mutlaka danışmanına ve/veya öğrenci işlerine başvurmalıdır.
Akademik Takvim Nedir?
 • Yüksek öğretim kurumlarının bir eğitim-öğretim yılı içerisinde yapacağı tüm etkinliklerin ( başvuru, kayıt, açılış, kapanış, sınav, tatil vb.) zamana bağlı olarak gösterildiği plandır. Akademik takvime ulaşmak için linke tıklayınız.
Hangi Derslerin Seçimini Yapmalıyım?
 • Müfredatta yer alan kayıtlananacak yarıyıla ait derslerin seçimi yapılmalıdır. Fakat alttan dersi olan öğrenciler öncelikli olarak o dersleri seçmelidirler (Örnek: 4. yarıyılda ders kayıt işlemi yapılmak isteniyor, fakat 2. yarıyıldan ders kalmış veya alınmamış ise öncelikli olarak o dersler seçilmelidir). Sorun yaşamanız halinde sistemde kayıtlı olan danışmanınıza bilgi veriniz. Son müfredat programlarına ulaşmak için tıklayınız.
İlk Kayıt İşlemini Gerçekleştiren Öğrencinin Ders Yazılımı Nasıl yapılır?
 • Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, gerekli katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak, ilk kayıt sırasında kaydını yaptıran ve Üniversite tarafından belirlenen diğer yasal yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, aynı zamanda birinci sınıfın birinci yarıyıl derslerine de kayıtlarını yaptırmış sayılır. Bu kapsamdaki öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doğrudan yapılır.
Bir Yarıyılda En Fazla Kaç Saatlik Ders Alınabilir?
 • Öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, eğitim-öğretim planında belirtilen o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır. Bir yarıyıldaki azami ders yükü, azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek öğrenciler hariç 40 saati aşamaz (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Eğitim süresi ve ders kredileri başlığı Madde 6). Mezuniyet ilave Ders Alma Dilekçesi (40 Saatin Üzerinde Ders Alma Dilekçesi) 
Başarısız Olunan veya Normal Dönemde Alınmayan Derslerin Seçimi Ne Zaman Yapılır?
 • Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir derse kaydolabilir veya daha önce kaydolmuş oldukları dersi/dersleri bırakabilir. Öğrenci, kayıt yaptırması durumunda öncelikle başarısız derslerini almak zorundadır. Öğrenciler ders bırakma ve ders ekleme süresi içerisinde aldıkları dersleri akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır. 
 • Öğrenciler; başarısız sayıldıkları veya normal yarıyılında almadıkları dersleri, kayıt oldukları yarıyılda öncelikle tekrar ederler (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği  Başarısız olunan dersler Madde 28)
Ön Koşullu Derslerin Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?
 • Ön koşullu dersler ve koşulları, gerekçeleri ile birlikte ilgili birim kurullarınca belirlenir ve alınan kararlar Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Bu derslere yazılabilmek için ön koşul derslerinden en son alınan notun en az DC olması gerekir. Azami öğrenim süresinin sonyılındaki öğrenciler için sınırlama yoktur.
Ders Yazılımlarının Kesinlik Kazanması Nasıl Olur?
 • Bir yarıyıla ait yazılım yapılan eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin, yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik kazanır.
Mazeretli Ders Seçimi Nasıl Yapılır?
 • Yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren bir aylık süre içinde başvuran ve mazereti ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrenci, derslere kayıt yaptırabilir. Bu süreden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği  Akademik takvim ve yarıyıl kayıtları Madde 12). Mazeretli Derse Yazılım Dilekçesi
Başarısız Olunan Derslerde Devam Şartı Aranır mı?
 • Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalara devam şartı aranır (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği  Yarıyıl sonu sınavı Madde 16).
Derslere Devam Zorunlu mudur?
 • Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az %70’ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80’ine ve öğretim elemanının gerekli gördüğü ve önceden öğrencilere duyurduğu diğer akademik çalışmalara katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz.
Derse Yazılımda Not Ortalaması Önemli midir?
 • İkinci yarıyılın sonunda genel ağırlıklı not ortalaması 1,00’ın altında olan önlisans öğrencileri üçüncü ve dördüncü yarıyıllardan ders alamazlar. Bu şartı sağlayamayan önlisans öğrencileri başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği  Başarısız olunan dersler Madde 28). 
Not Yükseltmek İçin Tekrar Ders Alınabilir mi?
 • Öğrenciler isterlerse başarılı oldukları (DC) harf notlu derslerini, not yükseltmek amacı ile dilekçe vererek tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not, bu dersin son harf notu olarak kabul edilir (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği  Başarısız olunan dersler Madde 28). Ders alma (Not Yükseltme) Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.
Ders Devam-Devamsızlığı veya Not Ortalaması Yaz Stajını Etkiler mi?
 • Birinci staj döneminde staj yapabilmek için öğrencilerin birinci yarıyıl sonunda genel not ortalamalarının en az 1,00 ve programlarda Uzaktan Eğitim yoluyla yapılanlar haricindeki derslerden devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmaları gerekir. Bu şartları sağlayamayan öğrenciler staj yapamazlar. Buna rağmen ilgili şartları sağlamış fakat mazeretleri (hastalık, kaza, birinci derece yakınların vefatı, resmi görevlendirmeler, vb.) Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından uygun bulunan (kaza ve hastalık durumlarında resmi belge veya devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu zorunludur) ve birinci sınıfın sonunda staj yapamayan öğrenciler, ikinci sınıfın (dördüncü yarıyılın) sonunda ve/veya takip eden eğitim öğretim yıllarında belirlenen zamanlarda hem birinci hem de ikinci 20 günlük stajlarını farklı işyerlerinde yapmakla yükümlüdürler.
 • İkinci dönem 20 iş günlük stajı yapacak öğrencilerin ilk üç yarıyıla ait genel not ortalamalarının en az 1,80 olması ve programlarda Uzaktan Eğitim yoluyla yapılanlar haricindeki derslerden devam zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekir.
 • Eğitim - öğretim dönemleri içinde, sınav dönemleri dâhil staj çalışması yapılamaz. Ancak, öğrenci bütün derslerini başarmış buna karşın stajını henüz tamamlayamamışsa veya dördüncü yarıyılın sonunda devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu ders bulunmadığı takdirde, Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu onayını alarak staj döneminin tamamı eğitim öğretim yılı içerisinde sınav dönemlerine gelmeyen herhangi bir tarihte stajını yapabilir.
Üstten Ders Alabilir miyim?
 • Birinci sınıfta üstten ders alınamaz.
Katkı Payı Ödemeli miyim?
 • Normal öğrenim süresini okuyan gündüz öğretim öğrencileri Interaktif Ders Kayıtlarını doğrudan yapabileceklerdir. Normal öğrenim süresini aşan gündüz öğretim öğrencileri katkı payı ödeyeceklerdir.
 • Birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programı hariç olmak üzere) kayıt yapılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle ikinci yükseköğretim programına kayıtlı öğrencilerimizin ders kaydı yapabilmeleri için katkı payını ödemeleri gerekmektedir. 
Öğrenci Kimlik Kartım Kaybolursa Ne Olur?
 • Öğrenci kimlik kartının kaybolması halinde yerel veya ulusal bir gazeteye verilmiş kayıp ilanı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçeyle başvurmanız gerekmektedir. İlgili Dilekçe İçin Linke Tıklayınız.
Ara Sınavların Sınav Programı Ne Zaman Duyurulur?
 • Tüm derslerin ara sınavlarının tarihleri İlgili Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu yönetimi tarafından web sayfasından duyurulur; ayrıca ilan panolarında ilan edilir.
Final Sınav Programı Ne Zaman Duyurulur?
 • Final sınav tarihleri Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Final sınavları Akademik yılı başında Akademik takvimde yer alacaktır. Programlar ilgili birimin web sayfasından ilan edilir.
Ders Programları Ne Zaman Duyurulur?
 • Ders Programları, her dönem dersler başlamadan kayıt haftasının son günü ilgili birimin web sayfasından ilan edilir.
Azami Öğrenim Süresi Ne Kadardır?
 • Yüksekokulumuzda azami öğrenim süresi (2 yıllık ön lisanslar) 4 yıldır.
Kaydımı Sildirmek İçin Ne Yapmam Gerekir?
Kayıt Dondurmak İçin Ne Yapmam Gerekir?
Hangi Durumlarda Kayıt Silinir?
 • Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Üniversiteden çıkarılma cezası alması.
 • Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda kaydı silinir.
Kayıt Sildirmek İçin Ne Yapmalıyım?
Daha Önceden Başardığım Derslerden Muaf Tutulabilmem İçin Ne Yapmam Gerekir?
Daha Önce Aldığım Ders/ Dersler İçin Dekanlığa/ Müdürlüğe Muafiyet Dilekçesi Verdim, Muafiyet Başvurum Sonuçlanıncaya Kadar Bu Derse/ Derslere Kayıt Yaptırıp Devam Etmeli miyim?
 • Birim Yönetim Kurulu’nun muafiyet talebini uygun görmesi ve muaf olunan derslerin sisteme işlenmesi sonrasında, danışmanınız ile birlikte alacak olduğunuz derslere kaydınız yapılır. Muafiyet kararının alınması süreci, Akademik takvimde belirtilen ders ekleme/çıkarma süresinin sonrasına sarkması durumunda ders kayıt işlemi öğrenci işleri personellerince yerine getirilir. Fakat bu süre zarfında mağdur olmamanız için dönem derslerine devam etmeniz önem arz etmektedir.
Üniversitenize Dikey/ Yatay Geçiş Yoluyla Kayıt Yaptırdım. Üniversitenizden Muaf Olduğum Dersleri ve Almam Gereken Dersleri Nasıl Öğrenebilirim?
 • Üniversitemize bağlı programlara kayıt yaptırıp muafiyet başvurusunda bulunan her öğrenci için ilgili birimlerin muafiyet ve intibak komisyonu tarafından bir muafiyet çizelgesi hazırlanarak yönetim kurulu kararıyla birlikte öğrenciye tebliğ edilir. Öğrenci bilgi sisteminden kontrol ediniz.
Muafiyet Talep Ettiğim Dersin Notu En Az Ne Olmadır?
 • Bir dersten muaf olabilmesi için notunun en az CC ve üzeri olması gerekir. Fakat şartlı geçer statüsündeki derslerden geçmiş olmanız şartı ile daha alt notlardan da muafiyet talep edilebilir. 
Yapılan Muafiyet ve İntibak Komisyonu Kararına İtiraz Etmek İstiyorum. Ne Yapmalıyım?
 • Muafiyet ve uyum sonuçlarına ilişkin itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç yedi iş günü içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. İtirazlar, ilgili birimler tarafından en geç yedi gün içinde sonuçlandırılır.
Üniversitenize Dikey Geçiş/ Yatay Geçiş/ Merkezi Yerleştirme Sınavı İle Kayıt Hakkı Kazandım. Kaçıncı Sınıftan Devam Edebilirim?
 • Birim Uyum Komisyonu tarafından muafiyet talep edilen tüm dersler incelenir ve her öğrenci için ayrı ayrı olmak üzere tutanak şeklinde bir eşdeğerlik çizelgesi hazırlanır. Her öğrenci için ayrı ayrı hazırlanan raporlar, ilgili birim yönetim kurulu tarafında değerlendirilerek karara bağlanır. Alınan kararda, öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirildiği, muaf tutulan derslerin adları, kodları, kredisi ve başarı notları açıkça belirtilir. Alınan Yönetim Kurulu kararı öğrencilere ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
Stajlarda Bütünleme Sınav Hakkı Var mıdır?
 • Bütünleme sınav hakkı yoktur. Başarısız olunan staj tekrar alınır.
Ara Sınavlarda Mazeret Sınavı Yapılıyor mu?
 • Evet. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılması, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce karara bağlanır.
Yarıyıl Sonu/ Bütünleme Sınavlarının Mazeret Sınav Hakkı Var mı?
 • Hayır.
Devamsızlıktan Kaldığım Dersin Bütünleme Sınavına Girebilir miyim?
 • Bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.
Mazeret Sınavına Girmek İçin Almış Olduğum Sağlık Raporunu Kaç Gün İçinde Nereye Vermem Gerekir?
 • Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin, sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir.  Mazeret belgelerinin; düzenledikleri mazeret bitimini izleyen ilk hafta içerisinde kayıtlı olduğu birime verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi.
Geçici Mezuniyet Belgesi Nedir?
 • Geçici mezuniyet belgesi, öğrencilerin diplomalarının aslını alana kadar resmi işlemlerde kullanabilecekleri bir belge olarak kullanılmaktadır. Mezuniyet şartını sağlamış öğrencilere verilebilir.
Geçici Mezuniyet Belgesini Nasıl Alabilirim?
Tüm Dersleri Başardım Fakat Stajım Duruyor Geçici Mezuniyet Belgesi Alabilir miyim?
 • Hayır alınamaz. Çünkü mezuniyet şartını taşımıyorsunuz.
Mezuniyet Sınavı (Tek Ders) Nedir?
 • Mezuniyetlerine bir dersi kalan öğrencilere yapılan sınavdır.
Mezuniyet Sınavı (Tek Ders) Ne Zaman Yapılır?
 • Bütünleme sınavından sonra on beş işgünü içinde ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılır.
Mezuniyet Sınavına (Tek Ders) Kimler Girebilir?
Mezuniyet Sınavına (Tek Ders) Kimler Giremez?
 • Birden fazla dersi olan öğrenciler ile tek dersi kalmış olsa dahi ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler sınava giremez.
Notlarda Maddi Hata Düzeltme (Nota İtiraz/ Düzeltme)
 • MADDE 24 – (1) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması durumunda, düzeltme başvurusu, notların ilanını takip eden üç iş günü içinde yapılır. Başvurular, öğrencinin bağlı olduğu ilgili birimce yedi gün içinde karara bağlanır. İtiraz sonucu notlarda değişiklik olması veya öğretim elemanı tarafından yapılacak not düzeltme işlemlerinde, değişiklik veya düzeltmelere ilişkin belgeler eklenir. Harfli notların kesinleşmesinden sonraki düzeltme işlemleri, ilgili kurulun onayı ile gerçekleştirilir. (2) Sınav notlarına ve harf notlarına ilişkin itiraz ve düzeltme başvuruları doğrudan öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili bölüm başkanlığına yapılır. (3) Harfli başarı notlarının ilanını takiben her hangi bir nedenle yapılan değişiklikler o ders ile ilgili daha önce yapılmış olan istatistiksel hesaplamalara yansıtılmaz. İlgili dilekçe örneğine ulaşmak için linke tıklayınız.
Azami Öğrenim Süresi Nedir?
 • c. (Değişik: 19/11/2014-6569/28 md.) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir (2547 sayılı kanun 44. madde).

Yatay geçiş işlemlerine ilişkin bilgilere nereden ulaşabilirim?
Kısaltmalar
 • O.B.: Ortalamayla Başarılı
 • A.D.: Alınmayan Ders
 • O.K.D.: Ortalamaya Katılmayan Ders
 • K.D.: Kapatılan Ders
 • Y.A.D.: Yerine Alınan Ders
 • S.D.G.: Seçimlik Ders Grubu
 • YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması
 • GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması
 • R: Tekrar Edilen Ders
 • Devamsız öğrencilere “D” harf notu verilir ve bağıl değerlendirmeye katılmazlar.
 • Sınavlara girmeyen öğrencilere “E” harfi yazılır.
 • Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II derslerini alan öğrencilere, staj raporlarının başarılı olarak değerlendirilmesi durumunda “G” harf notu verilir. Raporları başarısız bulunanlar ile staja devam etmeyen veya staj yapmayan öğrencilere “K” harf notu verilir. Bu derslerin bütünleme sınavları yoktur.
 • BDS: Bağıl Değerlendirme Sistemi
 • MDS: Mutlak Değerlendirme Sistemi
Menüyü Kapat