Tonya Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Danışmanlıkları

T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU
2024-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ DANIŞMANLIKLARI

PROGRAM

SINIF

DANIŞMAN

E-MAIL

Görüşme Günleri

Görüşme Saatleri

İlk ve Acil Yardım Programı

1

Öğr. Gör. Gülseren GÜNAYDIN gülserengunaydin@trabzon.edu.tr

Her Perşembe

10:00-12:00

İlk ve Acil Yardım Programı

2

Öğr. Gör. Dr. Esra BEKİRCAN

esrabekircan@trabzon.edu.tr

Her Çarşamba

15:00-17:00

Yaşlı Bakımı Programı

1

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur DEMİRBAŞ

fatmanurdemirbas@trabzon.edu.tr

Her Salı

10:00-12:00

Yaşlı Bakımı Programı

2

Dr. Öğr. Üyesi Canan SARI

canan.sari@trabzon.edu.tr

Her Salı

10:00-12:00

Fizyoterapi Programı

1

Öğr. Gör. Abdullah SARI

abdullahsari@trabzon.edu.tr

Her Salı

10:00-12:00

Fizyoterapi Programı

2

Öğr. Gör. Barış TÜRKER

baristurker@trabzon.edu.tr

Her Salı

10:00-12:00

Evde Hasta Bakımı Programı

1

Öğr. Gör. Abdullah USTA

abdullahusta@trabzon.edu.tr

Her Salı

10:00-12:00

Evde Hasta Bakımı Programı

2

Öğr. Gör. Ertuğrul SARI

ertugrulsari@trabzon.edu.tr

Her Salı

10:00-12:00

Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri Akademik Danışmanlığı Yönergesi 4. Madde 6. Bendine istinaden; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılında öğrencilerimizin akademik danışmanları ile görüşme günleri yukarıdaki gibidir.
 Öğrenci akademik gelişim takip formu (PDF) (Danışman tarafından doldurulacaktır)

 Öğrenci akademik gelişim takip formu (EXCELL) (Danışman tarafından doldurulacaktır)
                                                                                                                      09  /10/ 2023
                                                                                                                     Öğr. Gör. Dr. İlyas ÜN
                                                                                                                            Müdür
 

Geçmiş Dönemlere Ait Danışmanlık Listesi

Menüyü Kapat