Tonya Meslek Yüksekokulu

Yaz Staj Duyurusu Hk.

Sevgili Öğrecilerimiz,

Bilindiği üzere yaz staj başvuruları Kariyer Kapısı üzerinden alınmıştır. Ancak Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapamayan ya da çeşitli nedenlerden dolayı sorun yaşayan öğrencilerimiz Kariyer Kapısı dışında bireysel başvuru yapabileceklerdir. Başvurular hakkında detaylı bilgi edinmek için öğrenci işleriyle, danışman hocalarınızla ve bölüm başkanlıklarınız ile görüşebilirsiniz. 

Staj Yönergesine Ulaşmak İçin Tıklayınız (Staj Zamanı ve Süresi Başlıklı Madde 14'ü Dikkatli Şekilde İnceleyiniz)

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Staj Duyurusu

Yaz stajı yapacak olan öğrencilerimiz staj başvurusunu Cumhurbaşkanlığı Kariyer Merkezi üzerinden  yapabilecekler. Öğrencilerimiz e-Devlet şifresi ile giriş yaparak 31 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapmaları zorunludur. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Ulusal Staj Programı haricinde kurumlar staj başvurusu almayacaklardır. Staj konusunda mağduriyet yaşanmaması için Kurumlarda staj yapmak isteyen öğrencilerimiz önemle dikkat etmesi gerekmektedir.
Yüksekokulumuz Tarafından Belirlenen Staj Tarihleri
18.07.2022 (staj başlangıç tarihi)
16.09.2022 (staj bitiş tarihi)
Önemli Uyarı: Bu tarihler dışında staj yapılmayacaktır. Farklı tarihlerde yapılan stajlar kabul edilmeyecektir. 

  • Öğrencilerimiz için program bazında staj süreleri aşağıdadır. Daha önceki staj durumunuza bağlı olarak, öncelikle kaç gün staj yapacağınızı danışmanınızdan öğreniniz. Staj yerinizi daha önceden mutlaka belirlemelisiniz. Danışmanınız ile birlikte staj yapacağınız tarihleri belirlediğiniz staj yerine göre onaylattırınız. Staj tarihleri ders ve sınav dönemlerine denk gelmemelidir (Akademik takvime bakınız- ulaşmak için linke tıklayınız)
  • Teslim edilecek form 2 (iki) asıl nüsha olarak (fotokopi değil) hazırlanır. İşletmede Mesleki Eğitim/Staj dönemi ilan edilen tarihe kadar 1(bir) nüshasının ilgili akademik birim uygulamalı eğitim komisyonuna ve 1 (bir) nüshasının İşletmede Mesleki Eğitim/Staj yapılacak kurum/kuruluşa teslim edilmesi zorunludur.
  • Halen stajları devam eden öğrencilerimiz staj dosyalarını elden veya posta yoluyla Tonya Meslek Yüksekokuluna göndermelidirler (Adres bilgisi için Tonya MYO web sitesi iletişim kısmına bakınız). Posta yoluyla gönderilen stajların tüm sorumluluğu öğrencinin kendisine aittir.
Program Bazında Staj Süreleri
Bölüm Adı Program Adı 1. Yaz Dönemi 2. Yaz Dönemi Toplam Staj Muafiyet Süresi
Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı 20 20 40 365
Evde Hasta Bakımı 20 20 40
Terapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi 20 20 40
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım 30 - 30

Notlar:
1. yılın sonunda 20 iş günü staj yapılmamış ise 2. yılın sonunda toplam 40 iş günü olarak yapılır.
1. Sınıfların tamamı başvuru yapmalıdır (2021 yılı kayıtlı olanlar). 
2. sınıflardan (Yaşlı Bakımı, Evde Hasta Bakımı, Fizyoterapi) geçen yıl dosya göndermiş olan öğrencilerin dosyaları kabul edilmiş olup 20 iş günü stajları yapılmış kabul edilmiştir. 

İş günü ifadesi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerini kapsadığı için başvurularda haftalık 5 gün üzerinden değerlendirme yapılarak toplam süre hesaplanmalıdır. 

 

Başvuru Belgeleri (Staj Yerleri Açıklandıktan Sonra Teslim Edilecektir)

1- Başvuru Formu (2 Adet) için linke tıklayınız
2- SGK Provizyon Belgesi (e-devlet üzerinden alınacaktır-arama linkine provizyon yazılacak veya herhangi bir SGK Müdürlüğü'nden alınabilir)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kimliğin Ön ve Arka Yüzü, Kağıdın Tek Yüzüne Çekilmelidir)
4Fotoğraf (1 adet)
5- Öğrenci belgesi
6- Sözleşme (3 adet) için linke tıklayınız

7- İşletmede Mesleki Eğitim ve Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu için linke tıklayınız
8- İş sağlığı ve güvenliği belgesi veya listesi
 

Staj Defterleri

Aşağıdan kendinize uygun olan staj defterini indiriniz.

Not: Staj defteri ve ilgili belgeler Tonya MYO öğrenci işlerine imza karşılığı teslim  edilmelidir. 
 

Önceki Uygulamalı Eğitimlerin Tanınması

Ön Lisans Zorunlu Staj Yönergesi’nin 15. Maddesi gereği aşağıdaki koşulları taşıyanlar muafiyet talebinde bulunabilirler.

MADDE 20 – (1) Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin önceki eğitim kurumlarında yaptıkları işletmede mesleki eğitim ve stajlarının geçerliliği ilgili intibak komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. (2) Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, çalışma sürelerini ve unvanlarını belgelendirmek koşuluyla işletmede mesleki eğitim veya staj uygulaması kapsamında önceki öğrenmelerin tanınması için başvuruda bulunabilir. İlgili intibak komisyonu söz konusu başvuruları inceleyerek, önceki öğrenmelerin ne oranda tanınacağına ve işletmede mesleki eğitim veya staj uygulamasının ne kadarlık bir süresine karşılık geleceğine karar verir. İntibak komisyonunun hakkında olumlu karar verdiği öğrenciler için bu Yönergenin ve Trabzon Üniversitesi Ders Muafiyeti ve Uyum İşlemleri Yönergesinin ilgili hükümleri doğrultusunda ölçme ve değerlendirme işlemleri yürütülür.

Muafiyet İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
Staj Muafiyet Talep Formu (Kamuda Çalışanlar İçin)
Staj Muafiyet Talep Formu (Özel Sektörde Çalışanlar İçin)
SGK Hizmet Döküm Belgesi
Görev Belgesi
Not: Belgeler tamamlanarak Tonya MYO öğrenci işlerine teslim edilmelidir. 

Uygulamalı Eğitim Komisyon Değerlendirme Formu 

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Tarafından Mülakat Esnasında Doldurulması Gereken Form 
 

Uygulamalı Eğitim Komisyonu ve Üyeleri 

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Staj Komisyonu Başkan ve Üyeleri

Öğr. Gör. Dr. Canan SARI (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Elif OKUR (Üye)
Öğr. Gör. Rahşan KARAÇAL (Üye)
Öğr. Gör. Neşe İŞCAN AYYILDIZ (Üye)
Öğr. Gör. Ertuğrul SARI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap USTA (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Aysun YAĞCİ ŞENTÜRK (Üye)

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Staj Komisyonu Başkan ve Üyeleri
Öğr. Gör. Uçar KÜÇÜK (Başkan)
Öğr. Gör. Esra BEKİRCAN (Üye)
Öğr. Gör. Gülseren GÜNAYDIN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Galip USTA (Üye)
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Staj Komisyonu Başkan ve ÜyeleriÖğr. Gör. Bayram DÜNDAR (Başkan)
Öğr. Gör. Barış TÜRKER  (Üye)
Öğr. Gör. Güldane DİNÇ (Üye)
Öğr. Gör. Abdullah SARI (Üye)
 

Evrakların Teslimine İlişkin Açıklamalar
  • Birinci staj dönemi sonunda (ikinci yarıyılı takip eden yaz dönemi stajı) öğrenciler, staj dosyasını (kapalı zarfta) ve usulüne uygun doldurulmuş ve gerekli onayları yapılmış staj defterini üçüncü yarıyılın başında derslerin başladığı ilk iki hafta içerisinde meslek yüksekokullarının staj başvurusu yaptıkları ilgili birimine imza karşılığı kayıtlı olarak teslim etmek zorundadırlar. Kayıt için, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ilgili birimlerinde bir staj kayıt defteri oluştururlar ve her teslim alınan staj dosyası için tarih ve sayı numarası verilir.  
  • İkinci staj dönemi sonunda (dördüncü yarıyılı takip eden yaz dönemi stajı) öğrenciler, staj dosyası (kapalı zarfta) ve usulüne uygun doldurulmuş ve gerekli onayları yapılmış staj defterini en geç 15 iş günü içerisinde meslek yüksekokullarının staj başvurusu yaptıkları ilgili birimine şahsen veya posta yolu ile teslim etmek zorundadırlar. Bu şekilde gelen staj evrakları (Staj dosyası ve staj defteri) Meslek Yüksekokulu ilgili birimi tarafından kayıt altına alınır.
  • Staj evraklarını zamanında teslim edemeyen öğrenciler, mazeretlerini (kaza, hastalık, birinci derece yakının vefatı, resmi görevlendirmeler vb.,) belgeleyen bir dilekçe ile Yüksekokul Staj Kuruluna başvururlar. Mazeretleri kabul edilen öğrencilere 15 günlük ek süre tanınır. Verilen ek süre içerisinde de teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmaz. Süresi içerisinde staj evraklarını teslim etmeyen öğrenci, stajını yapmamış sayılır.
Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

Uygulamalı Eğitimler Yönergesi için linke tıklayınız

Menüyü Kapat