Tonya Meslek Yüksekokulu

Akademik Formlar

Görevlendirme Formları

Yıllık İzin Formları

Dönem Sonu Öğrenci Devam-Devamsızlık Çizelgesi

Not Düzenleme İşlemlerine İlişkin Formlar

Genel Formlar

İlan Başvuru Dilekçeleri

Norm Kadro Talep ve Kullanım Formları

Ders Görevlendirmeleri

Yatay Geçiş Değerlendirme Formları

Yaz Stajı Değerlendirme Formları

Trabzon Üniversitesi Yayın Başvuru Formları (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Mevzuat Bölümünden Detaylı Bilgiye Ulaşabilirsiniz)

Ders Muafiyet Karşılaştırma Tablosu

Ara Sınav Etki Oranlarının Değiştirilmesi İçin Oluşturulan Talep Dilekçesi

Ders Telafi Formu/ Dilekçesi

Menüyü Kapat