Tonya Meslek Yüksekokulu

İş Akış Süreçleri ve Şemaları

   
Akademik-İdari İş Akış Şemaları
İdari Personel Günlük Devam Takip Süreci
Bölüm Başkanı Ataması İş Süreci
Yeni Bölüm ve Program Açılması İş Süreci
Telafi Ders İşlemleri Süreci
Yönetici, Öğretim Elemanları Ve Memurları Disiplin Soruşturması Süreci 
Ders Muafiyet İşlemleri Süreci
Akademik-İdari Personel Mazeret Yıllık İzin Alma Süreci
Güvenlik Nöbet Çizelgesi İş Süreci 
Malzeme Satın Alımı İşlemleri Süreci
A.Ö.F. Görev Belgesi Teslim Süreci
Akademik Personel Alımı İşlemleri Süreci
Akademik Personelin Yolluklu Ve Gündelikli Görev Formlarının Hazırlanma Süreci
Akademik Personelin Yolluksuz Ve Gündeliksiz Görevlendirilmesi Süreci
Arşiv Yönetimi Süreci
Bütçe Hazırlama İşlemleri Süreci
Evrak Akışı İşlemleri Süreci
İdari Personel Terfi İşlemleri Süreci
Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatımı
Program Yeterliliklerinin Belirlenmesi Süreci
Süreli Yazılar Süreci
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üye Seçimi 
Yüksekokul Yönetim Kurulu-Disiplin Kurulu Akademik Genel Kurul Toplantı Süreci
Menüyü Kapat